Lingewijk Noord (2004)

Onderzoek

Lingewijk Noord boorpuntenkaart

Boorpuntenkaart

Het grootste deel van het onderzoeksgebied is laag gelegen en daarom ongeschikt voor bewoning. Dit deel heeft een lage archeologische verwachting. De directe omgeving van de boorpunten waar mogelijk crevassesafzettingen zijn aangetroffen heeft een middelhoge archeologische verwachting. Gezien de diepe ligging van de afzettingen van de Gorkum-Arkel stroomrug zouden langs de westrand van het onderzoeksgebied meer boringen tot op grote diepte moeten worden uitgevoerd om dit deel archeologisch te kunnen waarderen.

Conclusies booronderzoek
De zuidoosthoek van het gebied is hoger gelegen en geschikt voor bewoning. Hier zijn mogelijk nog resten van een oude boerderij aanwezig, die volgens historische bronnen hier heeft gestaan. Dit deel van het gebied heeft een hoge archeologische verwachting. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen (naast twee scherven, die mogelijk afkomstig zijn van bovengenoemde boerderij) die op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats duiden.

Er zijn geen vindplaatsen en/of archeologische terreinen bekend uit het onderzoeksgebied. De archeologische verwachtingswaarde van het gebied volgens de IKAW en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland verschillen sterk van elkaar. De verwachtingswaarde volgens de IKAW lijkt het meest betrouwbaar, hoewel de middelhoge archeologische verwachting voor de noordoost hoek van het gebied niet overeenkomt met de lage verwachting van het onderzoek.

Aanbevelingen
Voor de zuidoosthoek van het gebied, waar een boerderij heeft gestaan wordt een bouwbegeleiding aanbevolen om te kijken of er eventueel resten van deze boerderij bewaard zijn gebleven. Gezien het feit dat het grootste deel van het onderzoeksgebied ongeschikt is voor bewoning wordt hier verder geen vervolgonderzoek aanbevolen. Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethoden, is de aanwezigheid van archeologische sporen in de gebieden waar geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen niet volledig uit te sluiten.

Boerderij
In 2008 werd een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de resten van de oude boerderij. Zie ook Arkelse Onderweg-kop IJsbaan

Publicaties

E.A. Schorn
Plangebied Lingewijk-Noord, Gorinchem, Inventariserend archeologisch veldonderzoek, karterende fase; BAAC-rapport 04-022; ‘s-Hertogenbosch; 2004.
Bekijk | Download (4,88 MB)

M.A. Tolboom met bijdragen van M. Hendriksen, C. Kalisvaart & A.C. van de Venne
Gorinchem, Kop van de IJsbaan, Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven en een Definitief Onderzoek; BAAC rapport A-07.0423; ‘s-Hertogenbosch; 2009.
Bekijk | Download (12,01 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Lingewijk Noord (2004) 51.843907, 4.983835

 

Archisnummer(s):6577
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.825/428.125
127.325/428.725
Toponiem:Lingewijk-Noord
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-B
Uitvoerder:Baac BV, 's-Hertogenbosch
Projectleider:Drs. E.A. Schorn
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:april 2004
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.