W. de Vries Robbéweg 2 (2003)

Onderzoek

W. de Vries Robbeweg 2

W. de Vries Robbéweg 2

Op de onderzoekslocatie zijn slechts in beperkte mate archeologische waarden aangetroffen. Deze beperkten zich tot één depressie die vanaf de 14de eeuw geleidelijk is dichtgegooid met huishoudelijk afval. Dit deed vermoeden dat in de nabije omgeving bebouwing gestaan moet hebben. De kans om hiervan archeologische resten te vinden op de niet onderzochte delen van het onderzoeksterrein was gering, aangezien het bodemarchief tot op een meter onder het huidige maaiveld verstoord bleek te zijn. De depressie was hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met een ovaal-vormig water, waarschijnlijk een wiel, dat op de 16de-eeuwse stadsplattegrond van Jacob van Deventer is afgebeeld.

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

Detail kaart Jacob van Deventer 1558

De overige bij het onderzoek aangetroffen verschijnselen zijn van natuurlijke aard, te weten Linge-afzettingen en een vegetatielaag, waar het wiel doorheen snijdt. Romeinse sporen, zoals verwacht op basis van het prospectief onderzoek, zijn niet gevonden.

Geen vervolgonderzoek
Het Aanvullend Archeologisch Onderzoek heeft uitgewezen dat de archeologische waarden op de onderzoeklocatie van een beperkte omvang en waarde zijn. Op grond hiervan, en gezien de mate van verstoring van het terrein, kon tot de conclusie gekomen worden dat een vervolgonderzoek, in de vorm van een Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) geen meerwaarde zou opleveren.

Foto's

Publicaties

R.M. Jayasena
Gorinchem Politiedistrictsbureau, Aanvullend Archeologisch onderzoek; ‘s-Hertogenbosch; 2003; BAAC rapport 03.037.
Bekijk | Download (3,49 MB)

S.J. Kluiving
Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem-Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem); Tilburg; 2002; BILAN 2002/21.
Bekijk | Download (416,95 kB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

W. de Vries Robbeweg 2 (2003) 51.836129, 4.977620

 

Archisnummer(s):onderzoeksmelding: 3883
onderzoeksnummer: 1224
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.688/428.000
Toponiem:W. de Vries Robbeweg
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:BAAC BV, ´s-Hertogenbosch
Projectleider:R.M. Rayasena
Opdrachtgever:Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:24 februari 2003
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.