Blauwe Torenstraat 7-13 (2004)

Onderzoek

Onderzoek muurresten Blauwe Torenstraat Gorinchem (2004)

Onderzoek muurresten Blauwe Torenstraat (2004)

In april 2004 is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Blauwe Torenstraat. Bij eerdere graafwerkzaamheden voor de sloop van oude funderingen werden muurresten aangetroffen die in verband werden gebracht met de laat-middeleeuwse stadsmuur. Aan de hand van werd verwacht dat de stadsmuur door de proefsleuven aangesneden zou moeten worden.

Detail plattegrond Gorinchem door Jacob van Deventer (1558), collectie Nationaal Archief Den haag

Detail plattegrond Gorinchem door Jacob van Deventer (1558), collectie Nationaal Archief Den haag

Van de stadsmuur is op deze locatie echter geen spoor aangetroffen. Iets ten noorden van de muur zijn op de kaart een gracht, een dijk en weer een gracht te zien. Vanwege de onvermijdelijke onnauwkeurigheid van het oude kaartmateriaal, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de stadsmuur aan de zuidzijde van de Blauwe Torenstraat ligt en dat we in het profiel resten van de gracht of dijk hebben waargenomen. Het onderzoek was wat betreft omvang echter te beperkt om dit met zekerheid te kunnen vaststellen. Een andere mogelijkheid is dat de oude stadsmuur dieper onder de grijze klei ligt. In de Keizerstraat werden op een diepte van twee meter onder het maaiveld resten van de stadsmuur aangetroffen. De gebouwen die over de mogelijke gracht of dijk heen werden gebouwd, zijn met grote waarschijnlijkheid de woonhuizen die op de kaart van Blaeu (ca. 1650) te zien zijn. Ergens in de 18de of 19de eeuw lijkt er, getuige de dikke puinlagen in het profiel, stevig gesloopt te zijn. De huizen werden afgebroken en er werd een nieuw pand gebouwd van opmerkelijke grootte.

Kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652), collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Kaart Gorinchem door Joan Blaeu (1652), collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Foto's

« 1 van 2 »

Publicaties

S. Gerritsen
Een inventariserend veldonderzoek aan de Blauwe Torenstraat, gemeente Gorinchem; Hollandia reeks 43; Zaandijk; 2004.
Bekijk | Download (5,52 MB)

S.Gerritsen
Gorinchem: Blauwe Torenstraat; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2004 in Historisch Tijdschrift Holland; 37e jaargang 2005; p. 89-90.
Bekijk | Download (1 MB)

C. Nicholson-van der Plaat & M. van Dasselaar
Verkennend archeologisch bodemonderzoek Blauwe Torenstraat 9-11-13 te Gorinchem; Archeomedia Rapport AOl-599-Zl; Nieuwerkerk a/d IJssel, februari 2002.
Bekijk |Download (5 MB)

C. Nicholson-van der Plaat
Gorinchem: Blauwe Torenstraat 9-13; Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2001 in Historisch Tijdschrift Holland; 34e jaargang 2002; p. 79.
Bekijk | Download (1 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Blauwe Torenstraat 7-13 (2004) 51.832193, 4.978721

 

Archisnummer(s):6265
Topografische Kaart:38D
Coordinaten:126.820/427.125 (centrum)
Toponiem:Blauwe Torenstraat 7-13
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven
Uitvoerder:Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek en Archeologie, Zaandijk
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22-27 april 2004
Vondsten & documentatie:Archeologisch depot gemeente Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.