Dalemwal | schietbaan (2004)

Schietbaan

Resten van de schietbaan op de Dalemwal (2004)

Res­ten van de schiet­baan op de Dalem­wal (2004)

In 1891 kwam er van het Depar­te­ment van Oor­log de opdracht in gar­ni­zoens­plaat­sen een schiet­baan aan te leg­gen ten­einde de mili­tai­ren te oefe­nen in het zui­ver gericht omgaan met wapen­tuig. In Gorin­chem zijn naar aan­lei­ding hier­van nieuwe plan­nen ont­wik­keld die in de twee jaren daarop vaste vorm kre­gen. De aan­leg en bouw wer­den nog in 1893 aanbesteed.

In 2004 maakte Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een foto­rap­por­tage van wat er nog van deze baan te zien is.

Foto’s

« van  »

Literatuur

W. Annema & J. Kamphuis (2002) Vestingwerken Gorinchem. Bouwhistorische rapportage, deelrapport 9b, De schietbaan, Delft. Annema, W. & J. Kamphuis (2002)
Vestingwerken Gorinchem. Bouwhistorische rapportage, deelrapport 9b, De schietbaan, Delft.
Flipbook | PDF (4 MB)

Voor meer his­to­ri­sche ach­ter­gron­den zie ook de web­site van de Werk­groep Ves­ting Gorin­chem.

Metadata

Archisnummer(s):-
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:-
Toponiem:Dalemwal, schietbaan
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologisch: waarneming
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:15 september 2004
Vondsten & documentatie:Geen
DANS:-

Reacties zijn gesloten.