Arkelsedijk 46 (2013)

Onderzoek

Arkelsedijk 46, Gorinchem

Foto RAAP, Weesp

In opdracht van Purac Biochem B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus 2013 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase, door middel van boringen uitgevoerd in Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem. De aanleiding voor dit onderzoek was het voornemen om op deze locatie de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren.

Op basis van het bureauonderzoek gold voorafgaand aan het veldonderzoek een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten vanaf de IJzertijd tot en met de Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op het voorkomen van archeologische vindplaatsen in de directe omgeving en de aanwezigheid van de Linge stroomgordel in de ondergrond van het plangebied.

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de bodem van het plangebied tot circa 1,2 tot 4,2 m -Mv is verstoord en/of opgebracht. Het oostelijk deel van het plangebied, het schuin aflopende talud, heeft deel uitgemaakt van de haven en kades ten behoeve van de suikerfabriek uit het begin van de 20e eeuw.

Suikerfabriek Gorinchem, begin 20ste eeuw

Ansichtkaart suikerfabriek Arkelsedijk ca. 1920

Hieronder komen de verwachte stroomgordelafzettingen van de Linge stroomgordel voor die voornamelijk bestaan uit geul- en beddingafzettingen. Er zijn geen archeologisch kansrijke geo(morfo)logische niveaus of aanwijzingen voor (grotere) archeologische vindplaatsen aangetroffen. Rivierduinen worden evenmin verwacht in het plangebied.

Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek werd geconcludeerd dat de vooraf opgestelde archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten voor alle perioden naar beneden toe (laag) moest worden bijgesteld. In het licht van de voorgenomen bodemingrepen en de geringe omvang van het plangebied kon worden geconcludeerd dat bij de realisering van de plannen geen archeologische resten zouden worden verstoord.

Er werd in het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen.

Publicatie

C.F.H. Coppens
Plangebied Purac Biochem, Arkelsedijk 46 te Gorinchem Gemeente Gorinchem Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase); RAAP-Notitie 4610; Weesp; 2013.
Bekijk | Download

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Arkelsedijk 46 (2013) 51.845100, 4.987560

 

Archisnummer(s):58241
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:127.461/428.578 (centrum)
Toponiem:Arkelsedijk 46
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)
Uitvoerder:RAAP, West- Nederland, Weesp
Projectleider:Drs. C.F.H. Coppens
Opdrachtgever:Purac Biochem B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:augustus 2013
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zdr-y35a

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.