Molenstraat 58 – 62 (2002)

Onderzoek

Molenstraat 58 – 62

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molenstraat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kas­teel de Blauwe Toren heeft gestaan. Uit het pro­fiel­on­der­zoek bleek dat de bodem na de afbraak van het kas­teel en de bij­ge­bou­wen geroerd is tot op een diep­te van onge­veer -1 meter NAP.

Gebouwd van ouder bouw­ma­te­ri­aal

Tot op deze diep­te werd nog afval gevon­den uit het ein­de van de 16de eeuw. Op -1,15 meter bevond zich de boven­zij­de van de water­gang (S 19) die van­af het begin van de werk­put nog een leng­te had van 4,75 meter. De water­gang was ooit lan­ger maar is aan het ein­de van de 16de eeuw op dit punt afge­bro­ken. De breed­te van de water­gang bedraagt 90 cm. De water­gang was enkel steens en gewelfd. De hoog­te kon niet vast­ge­steld wor­den. Uit het fun­de­rings­on­der­zoek van de west­ge­vel van het pand Molenstraat 60 bleek dat het pand in de 17e eeuw gebouwd moet zijn met gebruik­ma­king van ouder bouw­ma­te­ri­aal moge­lijk afkom­stig van de sloop van de gebou­wen van de Blauwe Toren. Een uit­ge­brei­der bouw­his­to­risch onder­zoek is voor de pan­den die aan de Molenstraat staan zeker aan te raden.

Foto’s

Publicatie

Vaars, J.P.L., (2002)
Archeologische waar­ne­ming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,30 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):waar­ne­ming : 48469
Topografische Kaart :38G
Coördinaten :126.500/426.600
(cen­trum)
Toponiem :Molenstraat 58 – 62
Plaats :Gorinchem
Gemeente :Gorinchem
Provincie :Zuid-Holland
Type onder­zoek :IVO-P
Uitvoerder :Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider :P.M. Floore
Opdrachtgever :Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag :Gemeente Gorinchem
Aanvang onder­zoek :22-11-2002
Vondsten & docu­men­ta­tie :Archeologisch depot gemeen­te Gorinchem
DANS :https://doi.org/10.17026/dans-x8n-3gyx

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.