Molenstraat 58 – 62 (2002)

Onderzoek

Molenstraat 58-62

Molen­straat 58 – 62

Op het ach­ter­ter­rein van de pan­den Molen­straat 58 – 60 is voor­af­gaand aan de bodem­sa­ne­ring door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een waar­ne­ming gedaan van de opbouw van het ter­rein waar tot aan het eind van de 16de eeuw het kas­teel de Blauwe Toren heeft gestaan. Uit het pro­fiel­on­der­zoek bleek dat de bodem na de afbraak van het kas­teel en de bij­ge­bou­wen geroerd is tot op een diepte van onge­veer ‑1 meter NAP.

Gebouwd met ouder bouwmateriaal

Tot op deze diepte werd nog afval gevon­den uit het einde van de 16de eeuw. Op ‑1,15 meter bevond zich de boven­zijde van de water­gang (S 19) die vanaf het begin van de werk­put nog een lengte had van 4,75 meter. De water­gang was ooit lan­ger maar is aan het einde van de 16de eeuw op dit punt afge­bro­ken. De breedte van de water­gang bedraagt 90 cm. De water­gang was enkel steens en gewelfd. De hoogte kon niet vast­ge­steld wor­den. Uit het fun­de­rings­on­der­zoek van de west­ge­vel van het pand Molen­straat 60 bleek dat het pand in de 17e eeuw gebouwd moet zijn met gebruik­ma­king van ouder bouw­ma­te­ri­aal moge­lijk afkom­stig van de sloop van de gebou­wen van de Blauwe Toren. Een uit­ge­brei­der bouw­his­to­risch onder­zoek is voor de pan­den die aan de Molen­straat staan zeker aan te raden.

Foto’s

Publicaties

Horsthuis, A. (1997)Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem. Horsthuis, A. (1997)
Wallen en poorten. Geschiedenis van de Gorinchemse vestingwerken, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem.
WorldCat | Flipbook | PDF (5 MB)
Vaars, J.P.L., (2002) Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk. Vaars, J.P.L. (2002)
Archeologische waarneming aan de Molenstraat te Gorinchem (Blauwe Toren), Hollandia reeks 9, Zaandijk.
Flipbook | PDF (12,30 MB)

Metadata

Archisnummer(s):waarneming: 48469
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.500/426.600 (centrum)
Toponiem:Molenstraat 58-62
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:22-11-2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-x8n-3gyx

Reacties zijn gesloten.