Den Haan terrein (2007)

Onderzoek

Overzicht van het onderzoeksterrein. De foto is richting het noordwesten genomen.

Over­zicht van het onder­zoeks­ter­rein. De foto is rich­ting het noord­wes­ten genomen.

Van 23 tot en met 27 juli 2007 is door Hol­lan­dia Arche­o­lo­gie een defi­ni­tief onder­zoek uit­ge­voerd op het voor­ma­lig Den Haan-ter­rein. Op deze loca­tie heeft vanaf de 17de eeuw tot in de 19de eeuw een lijn­baan gelegen. 

Tij­dens het veld­werk wer­den twee gebou­wen, een oven en een aan­tal paal­ga­ten aan­ge­trof­fen die moge­lijk met deze lijn­baan in ver­band gebracht kun­nen wor­den. De gebou­wen lig­gen pre­cies op het einde van de touw­baan, zoals die op de kadas­trale kaart van 1832 wordt aan­ge­ge­ven. De gebou­wen en oven date­ren uit de 19de eeuw. De paal­ga­ten heb­ben moge­lijk betrek­king op een oudere fase van de lijn­baan. Ver­der zijn res­ten van in ieder geval één opho­gings­laag aan­ge­trof­fen met aar­de­werk uit de peri­ode 1500 – 1575 en moge­lijk nog twee opho­ging­sla­gen, waar­van de ene aar­de­werk bevat uit de peri­ode 1610 – 1640 en de ander dateert van na 1675.

Opgraving Den Haan terrein Gorinchem, projectie van de werkputten en sporen op de minuutplan uit 1832

Pro­jec­tie van de werk­put­ten en spo­ren op de minuut­plan uit 1832

Publicaties

Gorinchem in bedrijf Busch, A.J. (1992)
Gorinchem in bedrijf, Midden-Holland in bedrijf-reeks 5, Alphen aan den Rijn, p. 80-83
Flipbook | PDF (19 MB)
Médard, A. (2007) Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein, locatie 1, gemeente Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk. Médard, A. (2007)
Definitief Onderzoek (DO) Den Haan terrein, locatie 1, gemeente Gorinchem. (CIS 23579), Hollandia reeks 172, Zaandijk.
Flipbook | PDF (1,45 MB)
Oostveen, J. van (2010) Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel. Oostveen, J. van (2010)
Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem, Tiel.
Flipbook | PDF (311,21 kB)
Rooijen. E.J. van (2008) Gorinchem* Den Haan-terrein, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60; 2008. Rooijen. E.J. van (2008)
Gorinchem* Den Haan-terrein, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2007, Holland 40, p. 60; 2008.
Flipbook | PDF (3 MB)

Metadata

Archisnummer(s): 23579 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.150/426.890 (centrum)
Toponiem:Den Haan terrein
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO)
Uitvoerder:Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider:Drs. P.M. Floore
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem en Ballast Nedam Milieutechniek
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:23 juli-27 juli 2007
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties zijn gesloten.