Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Onderzoek

Hazewindhondstraat 8-20 (2015)

Hazewindhondstraat 8-10 (2015)

Tussen 1 en 3 september 2015 heeft er een inventariserend veldonderzoek middels proefsleuven uitgebreid met een opgraving plaatsgevonden ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem. De directe aanleiding voor het onderzoek was het voornemen om nieuwbouw te realiseren. Omdat binnen dit plangebied de laatmiddeleeuwse stadsmuur en Nieuwe Tijdse structuren werden verwacht, diende voorafgaand aan de nieuwbouw een archeologische onderzoek plaats te vinden.

Stadsmuur
De stadsmuur werd in het westelijk deel van het onderzoeksgebied aangetroffen. Er bleek nog een aanzienlijk deel van het verdedigingswerk in de ondergrond aanwezig te zijn, hoewel de aangetroffen muur niet uit de 14de eeuw lijkt te dateren. Bij het verdiepen langs de stadsmuur kwamen enkele op een rij gelegen houten palen tevoorschijn stratigrafisch met de stadsmuur in relatie staan. Een AMS-datering van één van de palen leverde een vermoedelijke kapdatum op aan het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw. Mogelijk is de aangetroffen stadsmuur een plaatselijke vervanging van de de 14de eeuwse muur.

Detail stadsplattegrond door Jacob van Deventer (1558) Hingman Collectie Nationaal Archief

In elk geval verschilt de bouwwijze met de stadsmuur die in het oostelijk deel van de stad tijdens eerder onderzoek was aangetroffen. Nadat de stadsmuur omstreeks 1580 was afgebroken, verschijnt de eerste bebouwing op het terrein. Een eerste bouwfase vond plaats in de periode tot 1750. In de daaropvolgende periode 1750 tot 1900 raakt het gehele plangebied bebouwd. Behalve archeologische sporen en structuren uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd is aardewerk, bouwmateriaal, glas, pijpaarde, dierlijk bot en leer en houten en metalen voorwerpen aangetroffen uit de periode 1500-1900.

Foto's

« 1 van 3 »

Publicaties

K.T. Salomons & B.D. Honigh
Een blik op de stadsmuur ter hoogte van de Hazewindhondstraat 8-10 in Gorinchem, Hollandia reeks 569; Zaandijk 2016.
Bekijk | Download (12,6 MB)

K.T. Salomons
Archeologisch bureauonderzoek Hazewindhondstraat 2-10 te Gorinchem, Zuid-Holland; Hollandia reeks 480; Zaandijk; 2013.
Bekijk | Download (5,57 MB)

Metagegevens

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Hazewindhondstraat 8-10 (2015) 51.830164, 4.971458

 

Archisnummer(s):3297813100 (OM)
Topografische Kaart:38G
Coordinaten:126.334/426.923
126.332/426.937
126.348/426.949
126.347/426.924
Toponiem:Hazewindhondstraat 8-10
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:IVO-P
Uitvoerder:Hollandia Archeologen, Zaandijk
Projectleider:P.M. Floore
Opdrachtgever:Maurice Architekten, Gorinchem
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:1 en 3 september 2015
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.