Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat (2020)

Onderzoek

Foto genomen tijdens het veldwerk van de Dirck Franckenszoon Pauwstraat in noordelijke richting

D.F. Pauwstraat in noordelijke richting tijdens de veldwerkzaamheden

In opdracht van Van der Helm Milieubeheer B.V. heeft Bureau voor Archeologie in mei 2020 een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor graafwerkzaamheden aan de Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat.

De vraagstelling van het onderzoek luidt: hoe kan rekening gehouden worden met eventuele archeologische waarden bij de voorgenomen ontwikkeling? Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. Voor het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van de locatie. In het plangebied wordt de bebouwing gesloopt en vinden graafwerkzaamheden plaats tot circa 150 cm -mv.

Komafzettingen van de Linge

De onderzoekslocatie ligt in een komgebied waar een pakket klei en veen van circa 9,5 meter dik is afgezet op het Pleistoceen niveau. Dit proces heeft vrijwel ononderbroken plaats kunnen vinden tot bedijking van de rivieren aan het begin van de Middeleeuwen. Het plangebied ligt ongeveer 800 meter ten noorden van de historische kern van Gorinchem, de plaats wordt voor het eerst genoemd in historische bronnen uit de 13e eeuw. De locatie ligt ongeveer 40 meter ten oosten van de trekvaart tussen Gorinchem en Vianen. Het plangebied is onbebouwd op historische kaarten tot 1950. De bebouwing is in 2020 gesloopt.

Booronderzoek

In het plangebied zijn acht boringen gezet tot 500 cm -mv. De natuurlijke ondergrond bestaat uit komafzettingen van de Linge op veen. In vier boringen zijn sterk siltige tot zandige afzettingen aanwezig tussen 400 en 500 cm -mv. Deze zijn mogelijk gevormd vanuit de Gorkum-Arkel beddinggordel en kunnen daarom archeologische resten bevatten. Deze afzettingen liggen dieper dan de maximale vergravingsdiepte.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te sluiten dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele archeologische resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met de Erfgoedwet uit 2015. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Gorinchem.

Publicatie

Roodenburg, F. (2020) Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht. PDF (9 MB) Roodenburg, F. (2020)
Bureau voor Archeologie Rapport 918, Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat, Gorinchem, gemeente Gorinchem: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase, Utrecht.
Flipbook | PDF (9 MB)

Metadata

 

Archisnummer(s):4857736100
4857744100
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/428.090 (centrum)
Toponiem:Van Zomerenlaan en D.F. Pauwstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase
Uitvoerder:Bureau voor Archeologie, Utrecht
Projectleider:F. Roodenburg en A. de Boer
Opdrachtgever:Van der Helm Milieubeheer B.V.
Bevoegd gezag:Gemeente Gorinchem
Aanvang onderzoek:Mei 2020
Vondsten & documentatie:-
DANS:https://doi.org/10.17026%2Fdans-z6b-m6xn

Reacties zijn gesloten.