Christuskind

Christuskind, pijpaarde, 1475-1525.

Beschrijving:

Chris­tus­kind, gemaakt uit pijp­aar­de (1475−1525). Het beeld­je is gevon­den op de kapel­vloer van het kloos­ter van de Mag­da­len­azus­ters in de Haarstraat tij­dens de sloop van het Oude Gast­huis in 1981. Moge­lijk maak­te het beeld­je oor­spron­ke­lijk deel uit van een gro­ter geheel.

Detail kaart Joan Blaeu (1649) met de kapel van het klooster (C)

Detail kaart Joan Blaeu (1649) met de kapel van het kloos­ter (C)

Materiaal:Pijpaarde
Periode:Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing:Religie
Vindplaats:Haarstraat (1981)

Details:

Detailinformatie
Omschrijving:Christuskind
Materiaal:Pijpaarde
Productie:Nederland
Datering:1475-1525
Afmetingen:17 cm (bewaard gebleven hoogte)
Vindplaats:Gorinchem, Haarstraat 39, aangetroffen op de vloer van de kapel van het klooster van de Magdalenazusters, tijdens de sloop van het oude ziekengasthuis (1981), particuliere vondst.
Vondstnummer:MV-95
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/christuskind-1475-1525/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats:

Documentatie:

Ostkamp, S. (2011) Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.Ostkamp, S. (2011)
Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.
PDF (2 MB)
Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003) In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem.Ostkamp, S. (2003)
Gebed in eenvoud. Gebruik en productie van pijpaarden beelden in Gorcum, in: J. H. van den Berge et al., In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem, p. 56-63.
WorldCat | Flipbook | PDF (7 MB)
<< Overzicht