Christuskind

Christuskind, pijpaarde, 1475-1525.

Beschrijving

Chris­tus­kind, gemaakt uit pijp­aarde (1475−1525). Het beeldje is gevon­den op de kapel­vloer van het kloos­ter van de Mag­da­len­azus­ters in de Haarstraat tij­dens de sloop van het Oude Gast­huis in 1981. Moge­lijk maakte het beeldje oor­spron­ke­lijk deel uit van een beeldengroep.

Detail kaart Joan Blaeu (1649) met de kapel van het klooster (C)

Detail kaart Joan Blaeu (1649) met de kapel van het klooster ©

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Christuskind
Materiaal:Pijpaarde
Productie:Nederland
Datering:1475-1525
Afmetingen:17 cm (bewaard gebleven hoogte)
Vindplaats:Gorinchem, Haarstraat 39, aangetroffen op de vloer van de kapel van het klooster van de Magdalenazusters, tijdens de sloop van het oude ziekengasthuis (1981), particuliere vondst.
Vondstnummer:MV-95
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/christuskind-1475-1525/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

Documentatie

Ostkamp, S. (2011) Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73. Ostkamp, S. (2011)
Christus per dozijn, in: Vind Magazine 1, Hoorn, p. 68-73.
PDF (2 MB)
Christus per dozijn Een pijpaarden mal voor de productie van een Christusbeeldje Ostkamp, S. (2010)
Christus per dozijn. Een pijpaarden mal voor de productie van een Christusbeeldje in: M.F.P. Dijkstra & C.R. Brandenburgh (red.) Leiden-Aalmarktschool Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar 800 jaar bewoning langs de Oude Rijn, ter plaatse van het voormalige St.-Catharinagasthuis, Bodemonderzoek en bouwhistorie in Leiden 1, Leiden, p. 92-101.
Flipbook | PDF (1 MB)
Berge, J.H. van den, R.F. van Dijk, A. van der Meulen, H. van der Meulen, S. Ostkamp & P. Smeele (2003) In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem. Ostkamp, S. (2003)
Gebed in eenvoud. Gebruik en productie van pijpaarden beelden in Gorcum, in: J. H. van den Berge et al., In Gorcum gebakken. Aardewerk, kleipijpen en wandtegels, Gorinchem, p. 56-63.
WorldCat | Flipbook | PDF (7 MB)
Materiaal: Pijpaarde
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Religie
Vindplaats: Haarstraat (1981)