Haardplaat

Haardplaat, gevonden aan de Kortendijk te Gorinchem (1986)

Haardplaat met heraldische figuren, Nederland-Duitsland, omgeving Heinsberg (1611-ca. 1615)

Beschrijving

Haard­plaat of haard­steen, aan de voor­zijde in reliëf ver­sierd met recht­hoe­kige heral­di­sche patro­nen in acht rijen. De plaat is in het mid­den kapot gebrand. Gevon­den in 1986 aan de Kortendijk.

De haard­plaat is tus­sen 1611 en ca. 1615 gepro­du­ceerd in de omge­ving van Heins­berg. Ver­ge­lijk­bare exem­pla­ren zijn niet bekend. Moge­lijk ging het om een tij­de­lijk experiment.

Decoraties

Bij de deco­ra­tie van de haard­plaat is gebruik gemaakt van afbeel­din­gen die bekend zijn van regu­liere (kleine) haarstenen :

  • Het wapen van de Opper­gel­derse fami­lie Van Eijll ;
  • De dub­bele ade­laar van Habsburg ;
  • Een door twee leeu­wen gehou­den wapen­schild met Franse lelie ;
  • Het alli­an­tie­wa­pen van Otto baron van Byland-Rheidt gehuwd met Maria van den Bongard, met jaar­tal 1611.

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Haardplaat of haardsteen, aan de voorzijde in reliëf versierd met rechthoekige heraldische patronen in acht rijen. De plaat is in het midden kapot gebrand. De fragmenten zijn onderling verlijmd en aangevuld met op kleur gebracht gips (Restauratieatelier van de ROB door Hemmy Clevis, 1988).

Decoraties:
Het wapen van de Oppergelderse familie Van Eijll;
De dubbele adelaar van Habsburg;
Een door twee leeuwen gehouden wapenschild met Franse lelie;
Het alliantiewapen van Otto baron van Byland-Rheidt gehuwd met Maria van den Bongard, met jaartal 1611.

Materiaal:Baksteen
Productie:Nederland-Duitsland, omgeving Heinsberg
Datering:1611-ca. 1615
Afmetingen:74 x 70 x 11 cm (h x b x d)
Vindplaats:Gorinchem, Kortendijk 28 (1986), particuliere vondst
Vondstnummer:MV-98
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/haardplaat/
Vragen?Ziet u een fout, of heeft u aanvullende informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

Documentatie

Beijer, T. (2011) Haardstenen en de haard. Maaslandse haardstenen, productie, verspreiding, toepassing en versiering, Eijsden, p.60-62. Beijer, T. (2011)
Een keramische haardplaat in: Haardstenen en de haard. Maaslandse haardstenen, productie, verspreiding, toepassing en versiering, Eijsden, p.60-62.
WorldCat
Hallewas, D.P. (1987) Gorcum, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986, Holland 19, p. 334. PDF (10 MB) Hallewas, D.P. (1987)
Gorcum, in: Archeologische Kroniek Zuid-Holland 1986, Holland 19, p. 334.
PDF (10 MB)
Hollestelle, J. & Martin Veen (1988) Een gebakken haardplaat met heraldische figuren, in: Westerheem 33 p. 234-239. PDF (10,1 MB) Hollestelle, J. & M.C.W. Veen (1988)
Een gebakken haardplaat met heraldische figuren, in: Westerheem 33, p. 234-239.
PDF (1 MB)
Vroegh, G. (2004) Enige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 57, p. 26-35. PDF (10 MB) Vroegh, G. (2004)
Enige wetenswaardigheden over haardstenen en een gebakken haardplaat, in: Oud-Gorcum Varia 21 nr. 57, p. 26-35.
PDF (10 MB)
Materiaal: Aardewerk
Periode: Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC
Toepassing: Verwarming, haard
Vindplaats: Kortendijk (1986)
<< Overzicht