Haardsteen

Haardsteen, deksteen Karel V

Haardsteen, deksteen met het wapenschild van Karel V, 1554.

Beschrijving

Half­ronde haard­dek­steen met in reliëf een gekroonde dub­bele ade­laar, het wapen­schild van kei­zer Karel V, her­tog van Oos­ten­rijk. Aan weers­zij­den de zui­len van Her­cu­les, vast­ge­hou­den door een grif­fi­oen en een leeuw. Om de zui­len een spreuk­band met opschrift PLUS OLTRE, boven staat het jaar­tal 1554.

De steen is tij­dens een ver­bou­wing gevon­den in de muur van een huis aan de Hoogstraat.

Portret van Karel V te paard, Cornelis Anthonisz. (manier van), 1555 - 1558

Por­tret van Karel V te paard, Cor­ne­lis Antho­nisz. (manier van), 1555 – 1558

Details

Omschrijving:Halfronde haarddeksteen met in reliëf een gekroonde dubbele adelaar, het wapenschild van keizer Karel V, hertog van Oostenrijk. Aan weerszijden de zuilen van Hercules, vastgehouden door een griffioen en een leeuw. Om de zuilen een spreukband met opschrift PLUS OLTRE, boven staat het jaartal 1554.
Materiaal:Aardewerk, baksteen
Productie:Nederland
Datering:1554
Afmetingen:20 x 31 x 4,5 cm (h x b x d)
Vindplaats:Gorinchem, Hoogstraat 32
Vondstnummer:MV-290
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

Documentatie

Lägers, H. (2006) Hertsteen en Cronement. Haardstenen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Utrechtse materiaalcatalogus 2, Utrecht, p. 149. Lägers, H. (2006)
Hertsteen en Cronement. Haardstenen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Utrechtse materiaalcatalogus 2, Utrecht, p. 149.
WorldCat
Materiaal: Aardewerk
Periode: Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC
Toepassing: Verwarming, haard
Vindplaats: Hoogstraat