Binnenkort verschijnen twee nieuwe publicaties over de Blauwe Toren

Zij waren van groote en zware steenen

  Binnenkort verschijnt de eerste bundel van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). De SKN heeft als doel het bevorderen en publiceren van wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en het hieraan gerelateerde historisch groen. In de publicatie komen onder meer nieuw ontdekte kasteelterreinen aan bod die de traditionele datering op basis van uiterlijke…

Lees verder

Aanvullend bouwhistorisch onderzoek Buiten de Waterpoort

  Gemeente Gorinchem ontving eind oktober de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek over het inpassen van archeologische vondsten in de vloer van het hotel dat gebouwd wordt op de locatie Buiten de Waterpoort. De beleidsafdeling beoordeelt deze onderzoeksresultaten nu. Het college van b&w neemt daar vervolgens een besluit over en licht de gemeenteraad in.…

Lees verder

Opgraving van een begraafplaats Groenmarkt-Achter de kerk

Skeletonderzoek Achter de Kerk Gorinchem november 2017

  Dinsdag 7 november 2017 startte Hollandia Archeologen uit Zaandijk met een opgraving naar het voormalige kerkhof op de Groenmarkt-Achter de Kerk. Het onderzoek is noodzakelijk in verband met het planten van een viertal lindebomen op deze plek als onderdeel van de herinrichting van dit gebied. De werkzaamheden zullen naar schatting 2 weken…

Lees verder

Resten vestingmuur met toren in de Hazewindhondstraat

Nadat de vestingtoren was weggebroken heeft met de ontstane opening in de muur opgevuld, Hazewindhondstraat Gorinchem

Dinsdag 10 oktober startte Transect BV een archeologisch onderzoek in de Hazewindhondstraat. Nadat eerder funderingen van 17de eeuwse bebouwing en een 18de eeuwse watergang waren aangetroffen, werd begin van deze week ook een deel van de middeleeuwse vestingmuur blootgelegd. Middeleeuwse muur Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1558 lijkt alsof de…

Lees verder