Blauwe Toren in de Krabsteeg

Muurresten Blauwe Toren gevonden tijdens bouwwerkzaamheden aan de Krabsteeg te Gorinchem in 1983-1984

In  1983 kwam in een bouw­put ten zui­den van de Krabsteeg, tegen­woor­dig Schuttersgracht, een zeer zwa­re ca 9.30 m dik­ke onge­veer oost-west ver­lo­pen­de muur tevoor­schijn. De muur was gemet­seld met ste­nen van ca 25 x 5 x 12 cm, deze muur was nog tot een hoog­te van ca. 3,50 m bewaard en rust­te op een fun­de­ring van hout. Evenwijdig aan deze muur had op 2,5 m ten noor­den daar­van een twee­de ca 2,5 m dik­ke…

Lees ver­der

Buiten de Waterpoort

Archeologisch onderzoek Buiten de Waterpoort, Gorinchem, 17 maart 2017

  Een foto-impres­­sie van het arche­o­lo­gisch onder­zoek naar de gevon­den muur­res­ten Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Gemaakt door SOB Research op 17 maart jl.

Lees ver­der

Wat kun je met de Blauwe Toren ?

Blauwe Toren door Sluijters detail

  De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gymnasium te Gorinchem orga­ni­seert de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blauwe Toren : waar­om stond die in Gorinchem en…

Lees ver­der

Reconstructie exac­te lig­ging Blauwe Toren

Projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

  Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blauwe Toren.  Op ver­zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro­jec­teer­de ir. W. Annema enke­le oude kaar­ten over de hui­di­ge kaart van dit gebied. Annema, W. (2017) De bete­ke­nis van de gevon­den res­tan­ten van de ves­ting­wer­ken…

Lees ver­der