Wat kun je met de Blau­we Toren ?

Blauwe Toren door Sluijters detail

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Bui­ten de Water­poort te Gorin­chem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gym­na­si­um te Gorin­chem orga­ni­seert de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging “Oud-Gor­­cum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blau­we Toren : waar­om stond die in Gorin­chem en wat kun­nen we…

Lees ver­der

Teke­nin­gen Blau­we Toren

Blauwe Toren, projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blau­we Toren.  Op ver­zoek van de Stich­ting Men­no van Coe­hoorn pro­jec­teer­de ir. W. Anne­ma enke­le oude kaar­ten over de hui­di­ge kaart van dit gebied. Het gehe­le rap­port van de heer Anne­ma kunt u hier of down­lo­a­den (4 MB)

Lees ver­der