Wat kun je met de Blauwe Toren?

Blauwe Toren door Sluijters detail

De opgra­ving van de fun­de­rin­gen Buiten de Waterpoort te Gorinchem houdt de gemoe­de­ren in de stad bezig. Als ver­volg op de lezin­gen­avond eer­der in het Gymnasium te Gorinchem orga­ni­seert de Historische Vereniging “Oud-Gorcum” daar­om maan­dag­avond 13 maart a.s. een avond met als the­ma “De Blauwe Toren: waar­om stond die in Gorinchem en wat kun­nen we…

Lees ver­der

Tekeningen Blauwe Toren

Blauwe Toren, projectie detail kaart Jacob van Deventer 1588 op huidige Google Map.

Er leven nog veel vra­gen over de exac­te lig­ging van de res­ten van het voor­ma­li­ge kas­teel­com­plex de Blauwe Toren.  Op ver­zoek van de Stichting Menno van Coehoorn pro­jec­teer­de ir. W. Annema enke­le oude kaar­ten over de hui­di­ge kaart van dit gebied. Het gehe­le rap­port van de heer Annema kunt u hier of down­lo­a­den (4 MB)

Lees ver­der