Rozenkrans productieafval

Rozenkrans productieafval

Productieafval van kralen voor rozenkransen (ca. 1400-1500)

Beschrijving

Pro­duc­tie­af­val van pater­nos­ter­kra­len voor rozen­kran­sen. Uit deze stro­ken bot­ma­te­ri­aal, gezaagd van het mid­den­voets­been (meta­tarsus) van een rund, zijn kra­len geboord voor het maken van rozen­kran­sen.

Het afval kwam tij­dens een opgra­ving op het Kazer­ne­plein (1997) tevoor­schijn uit een gedempte sloot gevuld met 15de eeuws afval. Dit wijst er op dat in deze peri­ode bin­nen Gorin­chem een zoge­naamde ‘vijf­tich­maac­ker’ actief was die rozen­kran­sen pro­du­ceerde. Ver­ge­lijk­bare vond­sten zijn onder andere bekend uit ‘s‑Hertogenbosch.

Het maken van paternosterkralen voor rozenkransen.

Het maken van pater­nos­ter­kra­len voor rozenkransen.

Details

Omschrijving:Productieafval bij het maken van paternosterkralen.
Materiaal:Bot, doorboorde stroken gezaagd uit het middenvoetsbeen (metatarsus) van een rund.
Productie:Nederland
Datering:ca. 1400-1500
Afmetingen:diameter boorgaten 7-8-10 mm.
Vindplaats:Gorinchem, Kazerneplein (1997)
Inventarisnummer:KP97V144
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2020660100
Onderzoekmelding: 1626
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.280/426.860 (centrum)
Toponiem:Kazerneplein
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:P.M. Floore, Rotterdam
Projectleider:P.M. Floore, Rotterdam
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:11 augustus-5 september 1997
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Documentatie

Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 32-39. Broeken, A. (2006)
Drossaard jonker Jacob van Paffenrode en zijn huis op het Kazerneplein, in: Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 32-39.
Flipbook | PDF (3 MB)
Lusthoven in Gorinchem. Busch, A.J. & C.S. Oldenburger-Ebbers (1990)
Lusthoven in Gorinchem, Historische Reeks Oud-Gorcum 3, Gorinchem, p. 3-8.
Flipbook | PDF (9 MB)
Floore, P.M. (1998) Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam. Floore, P.M. (1998)
Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam.
Flipbook | PDF (6,10 MB)
Janssen, H.L. (1983)
Bewerkt been in: Van Bos tot Stad, Opgravingen in 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, p. 295-296.
WorldCat
Jong, Th. de (1998) Dieren op het plein. Opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem, ArcheoService Rapport nr. 7, Eindhoven. Jong, Th. de (1998)
Dieren op het plein. Opgegraven dierresten van het Kazerneplein te Gorinchem, ArcheoService Rapport nr. 7, Eindhoven, p. 30.
Flipbook | PDF (2,23 MB)
Spitzers, T.A. (2013) Die Konstanzer Paternosterleisten. Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer, in: Fundberichte aus Baden-Württemberg 33, Stuttgart, p. 913, 926. Spitzers, T.A. (2013)
Die Konstanzer Paternosterleisten. Analyse zur Technik und Wirtschaft im spätmittelalterlichen Handwerk der Knochenperlenbohrer, in: Fundberichte aus Baden-Württemberg 33, Stuttgart, p. 913, 926.
WorldCat | Flipbook | PDF (19 MB)
Het Benen Tijdperk, Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden Vilsteren, V.T. van (1987)
Het Benen Tijdperk, Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden, Assen, p. 60-62.
WorldCat | Flipbook | PDF (7 MB)
Materiaal: Botmateriaal
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Religie
Vindplaats: Kazerneplein (1997)
<< Overzicht