Ruit

Ruit

Ruit, rondeel, gebrandschilderd glas, Noord-Nederland, 1550-1600.

Beschrijving

Ruit (ron­deel) van gebrand­schil­derd glas. We zien Chris­tus voor­ge­leid aan hoge­pries­ter Kaja­fas (Mat­theüs 26:27). Het ruitje is gevon­den in de beer­put van een laat­mid­del­eeuws huis, tij­dens de opgra­ving aan de Blij­en­hoek (1996)

Details

Omschrijving:Christus door soldaten voorgeleid aan hogepriester Kajafas (Mattheüs 26:27)
Materiaal:Gebrandschilderd glas
Productie:Nederland
Datering:1550-1600
Afmetingen:30 cm (diameter)
Vindplaats:Gorinchem, Blijenhoek (1996), beerputvondst.
Vondstnummer:BH96V32-g001
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/roundel/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):65911
Topografische Kaart:38D
Coördinaten:126.55/427.10 (centrum)
Toponiem:Blijenhoek
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Archeologisch Onderzoek , opgraving.
Uitvoerder:P.M. Floore, Rotterdam
Projectleider:P.M. Floore, Rotterdam
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Aanvang onderzoek:22 april-7 mei 1996
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Documentatie

Ostkamp, S. (2012) Van adellijke weelde tot alledaags massaproduct. De opkomst van keramiek en glas als decoratief element in het Nederlandse bouwbedrijf, in: Vormen uit Vuur. Uitgave van de Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas, 215/216 (2011/4-2012/1), p. 2-29. Ostkamp, S. (2012)
Van adellijke weelde tot alledaags massaproduct. De opkomst van keramiek en glas als decoratief element in het Nederlandse bouwbedrijf, in: Vormen uit Vuur. Uitgave van de Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas, 215/216 (2011/4-2012/1), p. 2-29.
Flipbook | PDF (7 MB)
Ritsema van Eck, P.C. (1999) Gebrandschilderde Ruitjes Uit De Nederlanden 1480-1560/Painted Glass Roundels from the Netherlands 1480-1560, Amsterdam/Zwolle. Ritsema van Eck, P.C. (1999)
Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden 1480-1560/Painted glass roundels from the Netherlands 1480-1560, Amsterdam/Zwolle.
WorldCat
Materiaal: Glas gv
Periode: Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC kjh
Toepassing: Religie
Vindplaats: Blijenhoek (1996)
<< Overzicht