Zalfpot

Majolica zalfpot uit beerput huis van Paffenrode gevonden op Kazerneplein in 1997

Zalfpot, majolica (1600-1700).

Beschrijving

Dit is één van de 23 zalf­pot­jes uit de beer­put van het Huis Paf­fen­rode, gevon­den tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek op het Kazer­ne­plein in 1997.

Verpakking voor medicijnen

Zalf­jes, poe­ders en pil­len waren ver­pakt in een­vou­dige aar­de­werk pot­jes. De bin­nen­kant had een gla­zuur­laag om te voor­ko­men dat de inhoud in het aar­de­werk kon trek­ken. De ope­ning werd met tex­tiel of var­kens­blaas afge­slo­ten en met een touw­tje omwikkeld.

Zalfpotjes gevonden op het Kazerneplein in Gorinchem

Zalf­pot­jes uit de beer­put van Huis Paf­fen­rode (1600−1700)

Hergebruik

Lege pot­jes wer­den ook opnieuw gebruikt. Een schil­der­kist in de col­lec­tie van het Rijks­mu­seum in Amster­dam is gevuld met pot­jes, fles­jes en andere beno­digd­he­den. De schil­der gebruikte zalf­pot­jes om zijn pig­men­ten in te bewaren.

Schilderskist

Schil­ders­kist, toe­ge­schre­ven aan Antho­nie Jansz. van der Croos (1640 – 1660)

Huis Paffenrode

Voor­af­gaand aan de bouw van een par­keer­ga­rage op het Kazer­ne­plein is in 1997 een arche­o­lo­gisch onder­zoek uit­ge­voerd. Tij­dens de opgra­ving ont­dek­ten de onder­zoe­kers res­ten van de 16de-eeuwse woning van de dros­saard van Gorin­chem en het Land van Arkel. De woning stond bekend als het Huis Paf­fen­rode, genoemd naar de meest bekende bewo­ner : Jacob van Paf­fen­rode (± 1591 – 1652). Hij was gehuwd met Wil­hel­mina van Arkel (± 1590 – 1628). Het gezin had drie kin­de­ren : Joan (1618−1673), Rudolf (1620−1673) en Anna (1625−1656).

Jacob van Paf­fen­rode, Wil­hel­mina van Arkel en hun doch­ter Anna op ca. 4‑jarige leeftijd.

Mili­tair Joan van Paf­fen­rode, was vooral bekend als toneel­dich­ter en bleef na de dood van zijn vader het huis bewo­nen (tot vóór 1682). Daarna woonde hier tot omstreeks 1686 Lode­wijk Huy­gens van Zuy­li­chem, zoon van de bekende dich­ter Con­stan­tijn Huy­gensIn 1672 benoemde stad­hou­der Wil­lem III van Oranje hem tot dros­saard van Gorin­chem. In deze func­tie maakte Huy­gens zich niet geliefd bij de bevol­king door hogere belas­tin­gen te eisen. Hij werd aan­ge­klaagd wegens cor­rup­tie en ver­vol­gens uit zijn func­tie gezet. Lode­wijk Huy­gens trouwde in 1674 met Jacoba Teding van Berk­hout. Zij kre­gen acht kin­de­ren, van wie er vijf al zeer jong overleden.

Details

Omschrijving:Hoge zalfpot met ingesnoerde bodem en hals met uitgebogen rand, standvlak, type: m-zal-1.
Materiaal:Aardewerk, loodglazuur (binnenzijde), tinglazuur (buitenzijde), kobaltoxide.
Productie:Nederland
Datering:1600-1700
Afmetingen:5,5/5/4,2 cm
Vindplaats:Gorinchem, Kazerneplein (1997), beerput huis Paffenrode.
Vondstnummer:KP97V424
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2020660100
Onderzoekmelding: 1626
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.280/426.860 (centrum)
Toponiem:Kazerneplein
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:P.M. Floore, Rotterdam
Projectleider:P.M. Floore, Rotterdam
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:11 augustus-5 september 1997
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Documentatie

Opgravingen in AmsterdamOpgravingen in Amsterdam. 20 Jaar stadskernonderzoek, Amsterdam, p. 276-283.
Worldcat
Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 32-39.Broeken, A. (2006)
Drossaard jonker Jacob van Paffenrode en zijn huis op het Kazerneplein, in: Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 32-39.
Flipbook | PDF (3 MB)
Lusthoven in Gorinchem.Busch, A.J. & C.S. Oldenburger-Ebbers (1990)
Lusthoven in Gorinchem, Historische Reeks Oud-Gorcum 3, Gorinchem, p. 3-8.
Flipbook | PDF (9 MB)
Zalvend en smerigClazing, A. (2004)
Zalvend en smerig, in T. d'Hollosy (red.) Gespaard verleden. 24 Vondsten van de maand, Amersfoort, p. 32-35.
Worldcat | Flipbook | PDF (56 MB)
Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein,Floore, P.M. (1998)
Opgraving Huis van Paffenrode, Kazerneplein, Gorinchem 1997, Rotterdam.
Flipbook | PDF (6,10 MB)
Hoogendijk, T. (2018)Rijk gevulde beerputten op het Kazerneplein en aan de Nieuwstad, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 340-341.Hoogendijk, T. (2018)
Rijk gevulde beerputten op het Kazerneplein en aan de Nieuwstad, in: F. Cerutti, R. Mulder, B. Stamkot & A. de Vries (red.), Tien eeuwen Gorinchem. Geschiedenis van een Hollandse stad, Utrecht, p. 240-241.
WorldCat
Materiaal: Aardewerk
Periode: Nieuwe tijd B:1650-1850 nC
Toepassing: Medisch
Vindplaats: Kazerneplein (1997)
Vondstnummer: KP97V424
<< Overzicht