Textiellood

Textiellood (lakenlood, lakenzegel) met wapen van Beieren, Gorinchem (1412-1500)

Beschrijving

Gor­cums tex­tiel­lood (laken­lood of laken­ze­gel) met wapen van Bei­e­ren (1412−1500). Gevon­den tij­dens de opgra­ving van het Hof van de heren van Arkel en de Gro­te School aan de Krijt­straat in 2002.

Moge­lijk dateert het lood uit de peri­o­de tus­sen 1419 en 1425, toen Jan III van Bei­e­ren de func­tie van graaf van Hol­land en Zee­land bekleed­de. Dit tex­tiel­lood is tot dus­ver het oudst beken­de van de Gor­cum­se lakennijverheid.

Graaf Jan III en zijn nicht gravin Jacoba van Beieren, door Hendrik van Heessel (ca 1456). Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen

Graaf Jan III en zijn nicht gra­vin Jaco­ba van Bei­e­ren, door Hen­drik van Hees­sel (ca 1456)

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Textiellood, lakenlood, met het wapenschild van Beieren, randschrift GHORINCHEM
Materiaal:Lood
Productie:Gorinchem
Datering:1412-1500
Afmetingen:3,1 cm (diameter)
Vindplaats:Gorinchem, Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Vondstnummer:GOKS02V353-m03
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/beker-2/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2010210100
Onderzoekmelding: 2920
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/426.840 (centrum)
Toponiem:Krijtstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R. J. M. van Genabeek
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:12 augustus 2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67

Documentatie

Esch, C. van der (2003) Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht, in: Grondig Bekeken 18 nr. 3, p.18-20. PDF (2 MB) Esch, C. van der (2003)
Een Gorcums lakenlood uit Dordrecht, in: Grondig Bekeken 18 nr. 3, p.18-20.
PDF (2 MB)
Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005) Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch. Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch, p. 48.
Flipbook | PDF (47,44 MB)
Materiaal: Lood
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Economie
Vindplaats: Krijtstraat (2002)
<< Overzicht