Dolk

Dolk, deels vertind ijzer, gevonden tijdens een opgraving aan de Krijtstraat in Gorinchem (2002)

Dolk, ijzer (deels vertind), 1300-1400

Beschrijving

Dolk, ijzer (deels ver­tind), 1300 – 1400. Gevon­den tij­dens de opgra­ving van het Hof van de heren van Arkel en de Grote School aan de Krijt­straat in 2002.

Een ver­ge­lijk­bare dolk werd in 1979 in Lei­den gevon­den 1

Details

Omschrijving:Dolk, ijzer met een vertinde pareerstang

Een vergelijkbare dolk is bekend uit Leiden zie: Suurmond-Van Leeuwen (1980)
Materiaal:IJzer, tin
Productie:Nederland ?
Datering:1300-1400
Afmetingen:30,5 x 12,5 cm (h x b)
Vindplaats:Gorinchem, Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002)
Vondstnummer:GOKS02V208-M01
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2010210100
Onderzoekmelding: 2920
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/426.840 (centrum)
Toponiem:Krijtstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R. J. M. van Genabeek
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:12 augustus 2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67

Documentatie

Broeken, A. (2006) Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 32-39. Broeken, A. (2006)
Het Hof van Arkel aan de Krijtstraat, in: Gorcumse bodemschatten. Archeologische speurtocht naar de geschiedenis van de Arkelstad, Gorcumse Monumentenreeks 5, Gorinchem, p. 48-53.
Flipbook | PDF (3 MB)
Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005) Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch. Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (47,44 MB)
Suurmond-Van Leeuwen (1980) Verslag over het jaar 1979, in: Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag 1979, Leiden, p. 30. Suurmond-Van Leeuwen (1980)
Verslag over het jaar 1979, in: Bodemonderzoek in Leiden. Jaarverslag 1979, Leiden, p. 30.
Flipbook | PDF (16 MB)
Materiaal: IJzer
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Wapentuig
Vindplaats: Krijtstraat (2002)