Vondst: kan vol muizen

GORINCHEM – Archeologen hebben op hun laatste dag in Gorcum fundamenten  aangetroffen van woningen uit de dertiende eeuw. Niet eerder werden hier sporen van huizen van de gewone man gevonden.

Tot nu toe waren de fundamenten die werden blootgelegd tijdens de speurtocht naar het Hof van de Heeren van Arkel in 2002 de oudste sporen van bebouwing in de Gorcumse binnenstad. Net als de gisteren ontdekte restanten gaan ze terug tot de dertiende eeuw. Met het verschil dat op het perceel waar nu V&D staat, de rijken van Gorinchem hebben gewoond. “Dat we nu sporen vinden van een gewoon huis is heel bijzonder,” zegt Pieter Floore, senior-archeolooog van Hollandia Archeologen. Zijn bureau verricht het onderzoek op de hoek van de Arkelstraat en de Rosmolensteeg in opdracht van woningcorporatie Poort6. Die begint komende week met de herbouw van het Bluebandhuis.

Verwachtingen
De uiteenlopende vondsten op het perceel voldoen volledig aan zijn verwachtingen. “Aan de hand van een onderzoek op de hoek van de Kortendijk en de Rosmolensteeg in 2007 hadden we al een beeld van wat we zouden kunnen aantreffen.” Het blootleggen van de rosmolen eerder deze week wordt door de archeologen getypeerd als bijzonder. “Dankzij een stadskaart van Jacob Roelofs van Deventer, een cartograaf die in opdracht van Karel V alle steden tot in detail vastrlegde, weten we van het bestaan van de rosmolen,” zegt Floore. Wanneer de rosmolen is gebouwd, is moeilijk te zeggen. “Een feit is dat de door paarden aangegedreven maalinstallatie er rond 1575 stond, want uit die tijd stamt de stadskaart.” De archeologen en de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie gemeente Gorinchem stuitten tijdens hun werkzaamheden op relatief weinig gebruiksvoorwerpen. Zo is er helemaal geen glaswerk gevonden. Dat was voor de gewone man in de middeleeuwen practisch onbetaalbaar. Een klein waterkannetje dat vrijwel intact uit de grond kwam, is volgens Martin Veen van de Werkgroep zichtbaar tweede keus: “Die dingen werden massaal gemaakt, het zijn de bierblikjes van de middeleeuwen.”

Val
De 14de-eeuwse waterkan van aardewerk die eveneens tevoorschijn kwam, is ook geen unieke vondst. In het archeologisch depot van de gemeente Gorinchem staan er diverse. “Alleen was dit een kan met een verrassing,” zegt Veen lachend. Bij het legen van de kan bleken er maar liefst veertien skeletjes van muizen in de zwarte prut te zitten, “Het is dus een middeleeuwse muizenval.” Waarom de Gorcumer die de val heeft gezet deze niet heeft geleegd, blijft een raadsel.

Anja Broeken
AD Drechtsteden
12 november 2011

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.