Portefraes

Portefrais gevonden tijdens een opgraving aan de Krijtstraat te Gorinchem in 2002

Portefraes, fragment, koperlegering (1585-1625)

Beschrijving

Frag­ment van een por­te­fraes (1585−1625). Deze dun­ne meta­len draad­jes met een dik­te van 0,19 mm dien­den ter ver­ster­king in het kant van een plooi­kraag. Gevon­den in een beer­put tij­dens de opgra­ving van het Hof van de heren van Arkel en de Gro­te School aan de Krijt­straat (2002).

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Portefraes, fragment.
Gebruikt ter versterking van een plooikraag.
Materiaal:Koperlegering
Productie:Nederland
Datering:1585-1625
Afmetingen:8,5 x 15 x 2,5 cm (l x b x h)
Dikte draad: 0,19 mm.
Vindplaats:Gorinchem, Krijtstraat 6-12, Hof Arkels & Grote School (2002).
Vondst uit een beerkelder (spoornummer 236)
Vondstnummer:GOKS02V287-m01
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/portefraes/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2010210100
Onderzoekmelding: 2920
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/426.840 (centrum)
Toponiem:Krijtstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R. J. M. van Genabeek
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:12 augustus 2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67

Documentatie

Depuydt, S. & F. Delporte, red. (2017) Plan Nieuwe Bierkaai (Deelgebieden 2 en 3) Bierkaaistraat, Dubbele Poort, Vismarkt, Overdamstraat te Hulst, gemeente Hulst. Archeologische begeleiding, protocol Opgraven en Opgraving scheepsresten. Deel I: Rapport, Arcadis Archeologisch Rapport 93, 's-Hertogenbosch Depuydt, S. & F. Delporte, red. (2017)
Plan Nieuwe Bierkaai (Deelgebieden 2 en 3) Bierkaaistraat, Dubbele Poort, Vismarkt, Overdamstraat te Hulst, gemeente Hulst. Archeologische begeleiding, protocol Opgraven en Opgraving scheepsresten. Deel I: Rapport, Arcadis Archeologisch Rapport 93, 's-Hertogenbosch, p. 293-295.
Flipbook | PDF (18 MB)
Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005) Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch. Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen & H. van Haaster (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch, p. 44.
Flipbook | PDF (47,44 MB)
Materiaal: Koperlegering
Periode: Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC
Toepassing: Persoonlijk bezit
Vindplaats: Krijtstraat (2002)
<< Overzicht