Haarkam

Haarkam Krijtstraat voorzijde
Haarkam Krijtstraat achterzijde

Haarkam, buxushout (1400-1500)

Beschrijving

De kam is gezaagd uit een plaatje buxus­hout, ook wel als palm­hout bekend. Hij is gevon­den in een mest­kuil tij­dens de opgra­ving van het hof van de heren van Arkel en de Grote School aan de Krijt­straat in 2002.

Dit type kam lijkt veel op onze hui­dige lui­zen­kam. Hij diende ech­ter aller­eerst voor de dage­lijkse haar­ver­zor­ging, zoals we ook zien op het schil­de­rij hier­on­der. Neemt niet weg dat deze arche­o­lo­gi­sche kam­men soms nog res­ten van hoofd­luis uit het ver­le­den kun­nen bevatten.

Weesmoeder Hilleke de Roy met vier van haar weeskinderen, anoniem (1586)

Gor­cumse bin­nen­wees­moe­der Hil­leke de Roy, ano­niem (1586), col­lec­tie Gor­cums Museum

Details

Omschrijving:Haarkam, tweezijdig gezaagd met een grove en een fijne zijde.
Materiaal:Hout, buxushout (Buxus sempervirens)
Productie:Nederland
Datering:1400-1500
Afmetingen:9,2 x 7,1 cm; gewicht:14,25 gr.
Vindplaats:Gorinchem, Krijtstraat (2002)
Inventarisnummer:GOKS02V137
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2010210100
Onderzoekmelding: 2920
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/426.840 (centrum)
Toponiem:Krijtstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R. J. M. van Genabeek
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:12 augustus 2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67

Documentatie

Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005) Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (47,44 MB)
Onder de AmstelWillemsen, A. (2023)
Kammenkastje, in: Onder de Amstel. Stadsvertellingen over Amsterdam met archeologische vondsten van de Noord/Zuidlijn uit Damrak en Rokin, Amsterdam, p. 198-200.
WorldCat
Materiaal: Hout
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Persoonlijke verzorging
Vindplaats: Krijtstraat (2002)