Gorcum geeft historie prijs

GORINCHEM – Tot en met vandaag halen (amateur) archeologen hun hart op; de Blijenhoek en de Varkenmarkt geven de ontstaansgeschiedenis van de Arkelstad prijs. Gorinchem is niet langzaam gegroeid, maar in korte tijd uit de grond gestampt, luidt de mening van deskundigen, na bestudering van de vondsten.

Onderzoek begraafplaats minderbroederklooster aan de Varkenmarkt

Onderzoek begraafplaats minderbroederklooster aan de Varkenmarkt

In de bodem van de Blijenhoek zijn sporen gevonden, die er op duiden dat dit stukje Gorinchem in de 14e eeuw of misschien wel in het laatste kwart van de 13de eeuw moet zijn gesticht. Dat is ook de mening van de Gorcumse archeoloog Martin Veen: Je mag een marge van 50 tot 75 jaar aannemen, dus kunnen de woningen ook uit het laatste deel van de 13de eeuw dateren.

Veen is tevreden met het werk dat hij en anderen hebben kunnen doen. “Natuurlijk is het zonde dat het over is, maar het stuk dat we onderzocht hebben is goed afgewerkt. Ik denk dat we nu wel alle informatie hebben”.

De vondsten worden straks tentoongesteld in het Gorcums Museum. “Maar dat duurt nog wel even omdat bijvoorbeeld houten en aardewerken voorwerpen eerst goed geconserveerd moeten worden, maar we hopen wel snel een tentoonstelling en publicatie te realiseren”.

Begraafplaats

Op de Varkenmarkt is een oude begraafplaats van een voormalig franciscanen (minderbroeders) klooster blootgelegd. Volgens gemeente archivaris A.J. Busch stamt het kerkhof van voor 1572, omdat het klooster in dat jaar werd gesloten. In het klooster zouden de negentien paters en priesters hebben gewoond, die in 1572 werden opgehangen; de Martelaren van Gorcum. Volgens Busch heeft de vondst nauwelijks archeologische waarde. Wel worden de gevonden skeletten nader onderzocht. De beenderen zijn per kist verzameld en in zakken afgevoerd.

Kompas Aktief
7 mei 1996. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.