Monument Hof van Arkel

GORIN­CHEM – Tegen­over de V&D zal een gedenk­te­ken komen te staan voor het Hof van Arkel. Het monu­ment wordt geplaatst in de Struis­vo­gel­straat, ter hoogte van de Kazer­ne­poort. De res­tan­ten van het Hof van Arkel wer­den bloot­ge­legd tij­dens de werk­zaam­he­den voor de V&D.

Een belang­rijke vondst voor de plaat­se­lijke arche­o­lo­gie, omdat er niet veel bekend was over de fami­lie Van Arkel. Deze was in de der­tiende eeuw ‘aan de macht’ in Gorin­chem en bezat naast het majes­tu­euze woon­huis (het Hof) een burcht aan de rivier. De eer­ste fun­da­men­ten daar­van wer­den al in 1815 opge­gra­ven, in de buurt van de Dalempoort.

Het gedenk­te­ken voor het Hof, een ‘his­to­ri­sche kolom’ kost 6700 euro, een bedrag dat wordt betaald uit het stadsvernieuwing-fonds.

30 juli 2003
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.