Archeologen op Kazerneplein bestolen

GORIN­CHEM – De arche­o­lo­gen op het Kazer­ne­plein in Gorin­chem zijn ern­stig gedu­peerd door dief­stal vanaf het onder­zoeks­veld. Van de daders, die een pro­fes­si­o­nele indruk heb­ben gemaakt, ont­breekt nog ieder spoor. In de nacht van woens­dag op don­der­dag werd een op het Kazer­ne­plein inge­gra­ven afval­ton ver­nield en weggehaald.

Archeologen op Kazerneplein bestolen, e leeggeroofde afvalton op het Kazerneplein

De leeg­ge­roofde afval­ton op het Kazerneplein

Tevens werd een aan­tal arche­o­lo­gi­sche vond­sten, waar­on­der zeven­tiende-eeuws aar­de­werk en glas ter waarde van enkele dui­zen­den gul­dens, weg­ge­no­men. Bij de opgra­vin­gen wordt gezocht naar res­tan­ten van het Huis van Paf­fen­rode. Het Kazer­ne­plein wordt ver­vol­gens benut voor bouw van wonin­gen en win­kels en de aan­leg van een parkeergarage.

10 sep­tem­ber 1997
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.