Aanleveren vondsten en onderzoekdocumentatie

Het aan­le­ve­ren van vond­sten en onder­zoek­do­cu­men­ta­tie door gecer­ti­fi­ceerde bedrij­ven ver­loopt vol­gens pro­to­col 4010 (KNA 4.1). Boven­dien zijn onze aan­vul­lende voor­waar­den van toe­pas­sing. Voor meer infor­ma­tie kunt u con­tact opne­men met de depot­be­heer­ders : info@​archeologiegorinchem.​com

Aanleveren vondsten en onderzoekdocumentatie

Steen­goed baard­man­kruik uit Keu­len ca. 1525 – 1550, Blij­en­hoek (1996)

Reacties zijn gesloten.