Aanleveren vondsten en onderzoekdocumentatie

Het aan­le­ve­ren van vond­sten en on­der­zoek­do­cu­men­ta­tie door ge­cer­ti­fi­ceer­de be­drij­ven ver­loopt vol­gens pro­to­col 4010 (KNA 4.1). Bovendien zijn on­ze aan­vul­len­de voor­waar­den van toe­pas­sing. Voor meer in­for­ma­tie kunt u con­tact op­ne­men met de de­pot­be­heer­ders : info@​archeologiegorinchem.​com

Aanleveren vondsten en onderzoekdocumentatie

Steengoed baard­man­kruik uit Keulen ca. 1525 – 1550, Blijenhoek (1996)

Lees ook

Reacties zijn gesloten.