Baardmankruik

Baardmankruik frontaal
Baardmankruik linkeraanzichtBaarmankruik rechteraanzicht

Baardmankruik versierd met eikenranken, Keulen (1520-1540)

Beschrijving

Deze baard­man­kruik is gevon­den in de beer­put van een laat­mid­del­eeuws huis, tij­dens een opgra­ving aan de Blij­en­hoek in 1996.

Baard­man­krui­ken zijn vooral in de 16de en 17de eeuw popu­lair. We zien ze op schil­de­rijen uit deze peri­ode vaak afge­beeld als schenk- of drink­kan. Min­der bekend is dat de VOC deze krui­ken ook gebruikte voor het trans­port van aller­lei vloei­bare stof­fen. Ook een gif­tige stof als kwik werd hierin vervoerd.

Ontbijt met baardmankruik. Olieverf op paneel door Georg Flegel (1563-1638)

Ont­bijt met baard­man­kruik. Olie­verf op paneel door Georg Fle­gel (1563−1638)

De krui­ken moesten natuur­lijk water­dicht zijn. Daarom gebruikte men bij de pro­duc­tie een hele fijne klei­soort die op een hogere tem­pe­ra­tuur werd gebak­ken dan de klei voor het tra­di­ti­o­nele gebruiks­aar­de­werk. Zo ont­stond een hard en vocht­be­sten­dig kera­misch pro­duct dat we ‘steen­goed’ noe­men. Ter ver­fraai­ing werd er een metaal engobe en zout­gla­zuur op aangebracht.

De meeste baard­man­krui­ken zijn gemaakt in Keu­len en omge­ving (het Rijn­land) en kwa­men met scheeps­la­din­gen ons land bin­nen. Naar mate de vraag toe­nam besteed­den de pot­ten­bak­kers steeds min­der aan­dacht aan de ver­sie­ring van de kruiken.

Details

Detailinformatie
Omschrijving:Kan, S2-kan-3; baardmankruik, smalle ingesnoerde hals; steengoed met zoutglazuur en ijzerengobe; lintoor; bolvormig lichaam; geprofileerde voet; realistisch gezicht op de hals; de baard en wangen zijn gedetailleerd weergegeven; op het lichaam van de kruik zijn opgelegde ranken aangebracht met aan weerszijden bladeren en aan de uiteinden eikels.
Materiaal:Steengoed, zoutglazuur en ijzerengobe.
Productie:Duitsland, Rijnland, Keulen.
Datering:1520-1540
Afmetingen:18 x 14 x 8,5 cm (h x b x diameter bodem)
Vindplaats:Gorinchem, Blijenhoek (1996)
Vondstnummer:BH96V13-1
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/baarmankruik/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):65911
Topografische Kaart:38D
Coördinaten:126.55/427.10 (centrum)
Toponiem:Blijenhoek
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Definitief Archeologisch Onderzoek , opgraving.
Uitvoerder:P.M. Floore, Rotterdam
Projectleider:P.M. Floore, Rotterdam
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
Aanvang onderzoek:22 april-7 mei 1996
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:-

Documentatie

Baardmannen en puntneuzen Hees, C. van (2002)
Baardmannen en puntneuzen. Vorm, gebruik en betekenis van gezichtskruiken, Zwolle.
WorldCat
Baardmankruiken Ostkamp, S. & W. Snip, met bijdagen van J. Koldeweij & R. Mennicken (2023)
Baardmankruiken, Bartmann jugs, Bartmannkrüge. Steengoed | Stoneware | Steinzeug 1200-1950, Hoorn, p. 570 afbeelding C.193.
Ostkamp, S., W. Snip, Baardmannen. Eeuwenlang populair drinkgerei, in: Vind Magazine 30 (2018) Ostkamp, S., W. Snip (2018)
Baardmannen. Eeuwenlang populair drinkgerei, in: Vind Magazine 30, Hoorn, p. 25-35.
PDF (4 MB)
Reineking von Bock, G. (1986) Steinzeug, Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln Band 4, Köln, 3. Auflage, 256. Reineking von Bock, G. (1986)
Steinzeug, Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln Band 4, Köln, 3. Auflage, 256.
WorldCat
Unger, I. (2007) Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums, Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums 8, Köln. Unger, I. (2007)
Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums, Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums Band 8, Köln.
WorldCat
Materiaal: Steengoed
Periode: Nieuwe tijd A: 1500-1650 nC
Toepassing: Eten & drinken
Vindplaats: Blijenhoek (1996)