Snorrebot

Snorrebot Krijtstraat
Loden snorrebot met twee gaatjes

Snorrebot (1400-1500)

Beschrijving

Snor­re­bot, gemaakt uit het mid­den­voets­been van een varken.

Door het gat werd een lang koord getrok­ken en met het bot opge­draaid. Door het touw tus­sen twee han­den te span­nen werd het bot­je terug­ge­draaid en werd het koord weer naar de ande­re kant opge­won­den zodat het draai­en en zoe­men van het bot kon wor­den voort­ge­zet door het uit­trek­ken en laten vie­ren van het koord tus­sen de handen.
Snor­re­bot Ruï­ne van Bre­dero­de, pro­duc­tie Echo tekst en presentatie.

Snor­re­bot­jes wer­den ook uit hout of van lood gemaakt. De late­re loden ver­sie had vaak twee of meer gaat­jes en was voor­zien van een kar­tel­rand. De kar­tels ver­sterk­ten het geluid.

Dit bot­je is gevon­den in een mest­kuil tij­dens de opgra­ving van het Hof van de heren van Arkel en de Gro­te School aan de Krijt­straat in 2002.

Details

Omschrijving:Snorrebot
Materiaal:Bot, uit een middenvoetsbeen (metatarsus) van een varken
Productie:Nederland
Datering:1400-1500
Afmetingen:8,5 x 1,8 cm
diameter gat: 6 mm.
gewicht: 10,3 gram
Vindplaats:Gorinchem, Krijtstraat (2002)
Inventarisnummer:GOKS02V275-2
Permalink:https://www.archeologiegorinchem.com/100-vondsten/snorrebot/
Vragen?Ziet u een fout? Of heeft u extra informatie over deze vondst?
Laat het ons weten!

Vindplaats

 

Administratieve gegevens
Archisnummer(s):Zaakidentificatie: 2010210100
Onderzoekmelding: 2920
Topografische Kaart:38G
Coördinaten:126.380/426.840 (centrum)
Toponiem:Krijtstraat
Plaats:Gorinchem
Gemeente:Gorinchem
Provincie:Zuid-Holland
Type onderzoek:Archeologische opgraving
Uitvoerder:Baac B.V.
Projectleider:R. J. M. van Genabeek
Opdrachtgever:Gemeente Gorinchem
Bevoegd gezag:Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aanvang onderzoek:12 augustus 2002
Vondsten & documentatie:Gemeentelijk depot voor archeologie Gorinchem
DANS:https://doi.org/10.17026/dans-zr9-cq67

Documentatie

Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005) Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.Genabeek, R.J.M. van, met bijdragen van J.T. Zeiler, D.C. Brinkhuizen en H. van Haaster (2005)
Gorinchem Krijtstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek, BAAC rapport 02.060, 's-Hertogenbosch.
Flipbook | PDF (47,44 MB)
Het Benen Tijdperk, Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot hedenVilsteren, V.T. van (1987)
Het Benen Tijdperk, Gebruiksvoorwerpen van been, gewei, hoorn en ivoor 10.000 jaar geleden tot heden, Assen, p. 52.
WorldCat | Flipbook | PDF (7 MB)
Willemsen, A. (1998)
Kinder delijt, Middeleeuws speelgoed in de Nederlanden, Nijmeegse Kunsthistorische studies 6, Nijmegen.
WorldCat
Materiaal: Botmateriaal
Periode: Middeleeuwen laat B: 1250-1500 nC
Toepassing: Spel, vermaak
Vindplaats: Krijtstraat (2002)
<< Overzicht