Heren van Arkel niet klein behuisd

GORINCHEM – De Heren van Arkel hebben in een aanmerkelijk ruimere behuizing gewoond dan tot dusver was gedacht. Dit is aan het licht gekomen tijdens afgravingen tussen de Dalemsedijk en de Merwede, waarbij restanten van muren werden blootgelegd.

Archeologen hebben het afgelopen weekeinde de vondsten opgetekend en restanten van aardewerk ter bestudering meegenomen.
De Heren van Arkel waren in de dertiende eeuw de baas in Gorinchem. In het jaar 1815 werden op de huidige Kasteelplaats fundamenten van de Arkelse burcht opgegraven in de tijd dat de Dalemse dijk werd opgeworpen. Aan de hand daarvan werden reconstructies van de burcht gemaakt, die na de huidige opgravingen echter drastisch moeten te worden herzien. Het ziet ernaar uit, dat de Heren van Arkel in een veel groter kasteel hebben gewoond dan tot dusver werd aangenomen.

Het is niet precies bekend wanneer het kasteel werd gebouwd, maar het moet tussen 1267 en 1290 zijn geweest. Na de Arkelse Oorlog werd het onderkomen op bevel van de toenmalige graaf van Holland Willem van Beieren platgebrand, waarna de muren omver werden getrokken. Het hoe en waarom blijft helaas in nevelen gehuld, doch de restanten zijn pas nu boven water gekomen

Gorcumse Courant
28 augustus 1996

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.