Unieke kans op onderzoek locatie Krijtstraat

GORINCHEM – De machtige voertuigen van het slopersbedrijf staan in de Struisvogelstraat. De rechter-buitenmuur van de voormalige basisschool De Nieuwe Schutter is verdwenen, je kijkt zo het oude keukentje in. Bij de buren op nummer 5, waar tot vorig najaar de Gorcumse Courant was gevestigd, is een hap uit het dak genomen. Alles moet wijken voor de nieuwbouw van het V&D-warenhuis.

Omwonenden zagen vorige week tot hun schrik dat ook de zilverlinde, die sinds mensenheugenis het schoolplein sierde, werd neergehaald. Inpassen in het bouwplan was volgens de architecten niet mogelijk en ook verplaatsing behoorde niet tot de mogelijkheden, al werden twee bezwaarschriften ingediend tegen het kappen  van de boom.

“Aangezien de planontwikkeling, na ruim twee jaar procedures te hebben gevoerd, wat ons betreft geen stagnatie meer mag ondervinden, hebben wij besloten de betreffende linde spoedig te laten kappen, ondanks het feit dat er nog beroepsmogelijkheden bij de rechtbank openstaan”, zo legt het college van burgemeester en wethouders uit aan de Gorcumse gemeenteraad. In de boom zijn geen vogelnesten aangetroffen, wordt er aan toegevoegd.

Wanneer de beide panden aan de Struisvogelstraat en de tegenoverliggende panden aan de Krijtstraat (waaronder het voormalige schoolgebouw waarin enkele allochtone verenigingen jarenlang waren gehuisvest) plat zijn, wordt begonnen met de bodemsanering. Vermoed wordt dat het perceel met lood zwaar verontreinigd is. Behalve dat lood zit er mogelijk meer in de grond. “De archeologische verwachting van de locatie aan de Krijtstaat is zeer hoog”, schrijft het college aan de raad.

Drie jaar geleden is daarvoor een verkennend onderzoek gedaan. De locatie, middenin de middeleeuwse binnenstad tegen de St. Janstoren, is mogelijk bovenop archeologische restanten die terug gaan tot de veertiende eeuw. Archeologen hopen er sporen te vinden van het hof dat de familie Van Arkel op deze plek had.

Wanneer alle bebouwing weg is, biedt de grond volgens de stadsarcheoloog   ´een uitgelezen kans om de bewoningsgeschiedenis van Gorinchem over een lange tijdsperiode te onderzoeken´.
Het stadhuis schat de kosten van dit onderzoek op 95 duizend euro. Een nader voorstel wil het college op een later moment bij de gemeenteraad indienen.

19-6-2002
Gorcumse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.