Pilaar illegaal

GORIN­CHEM – Het monu­ment voor het Hof van Arkel staat inmid­dels aan de Struis­vo­gel­straat, maar de fees­te­lijke ont­hul­ling werd uit­ge­steld vorige week. De pilaar is name­lijk ille­gaal. Een knul­lige pro­ce­du­re­fout : de gemeente Gorin­chem was hele­maal ver­ge­ten een ver­gun­ning aan te vra­gen. Die aan­vraag is inmid­dels als­nog gedaan.

17 decem­ber 2003
Gor­cumse Courant

Reacties zijn gesloten.