Pilaar illegaal

GORINCHEM – Het monu­ment voor het Hof van Arkel staat inmid­dels aan de Struis­vo­gel­straat, maar de fees­te­lij­ke ont­hul­ling werd uit­ge­steld vori­ge week. Het monu­ment is name­lijk ille­gaal. Een knul­li­ge pro­ce­du­re­fout : de gemeen­te was hele­maal ver­ge­ten een ver­gun­ning aan te vra­gen. Die aan­vraag is inmid­dels als­nog gedaan.

17 decem­ber 2003
Gor­cum­se Cou­rant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.