Oudste stadsresten in Gorinchem opgegraven

Bij opgravingen in Gorinchem zijn de zeer oude resten van de stad gevonden. Het gaat om delen van de fundering van een adellijk huis uit de 14e eeuw, dat toebehoorde aan Jan van Arkel.

Onder de fundering zijn er nog oudere resten aangetroffen, namelijk van huizen uit de 13e eeuw. Achter het huis is de werkgroep archeologie van de gemeente Gorinchem, die met het onderzoeksbureau Baac de opgravingen uitvoert, ook op een hof gestuit.

De opgravingen geven volgens projectleider Van Genabeek van Baac inzicht in de behuizing van Jan van Arkel, een adellijke man die een belangrijke rol in de geschiedenis van Gorinchem heeft gespeeld. De resten tonen aan hoe in die tijd de adel woonde. Het huis stond prominent vooraan tussen verder houten huisjes. Het is een heel zwaar gebouw met daaronder een houten draagconstructie.

Baac en de werkgroep hebben tot eind september de tijd. Daarna komt op die plek, tegenover de Grote Kerk, een V&D te staan. De resten worden getekend, gefotografeerd en vervolgens verwijderd. Ook komt er een tentoonstelling.

05-09-2002
BN/De Stem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.