Oude vondst wordt monument

GORIN­CHEM – De gemeente Gorin­chem ont­hult mor­gen (don­der­dag) in het cen­trum van de stad een arche­o­lo­gi­sche vondst uit onge­veer 1405. De vondst, een ruim twee meter hoge kolom van een zuil van de Hof van Arkel, is geres­tau­reerd en wordt als monu­ment ach­ter een nieuw waren­huis geplaatst.

De Hof van Arkel was rond 1405 het adel­lijke woon­huis van de bekend­ste van de heren van Arkel : Jan van Arkel. De kolom kwam in de zomer van 2002 tevoor­schijn tij­dens arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen op de bouw­lo­ca­tie van het nieuwe waren­huis. De gevon­den kolom­voet is authen­tiek. Het monu­ment is geïm­preg­neerd om grote tem­pe­ra­tuur­wis­se­lin­gen te kun­nen door­staan. Op de bouw­lo­ca­tie von­den arche­o­lo­gen ver­der de ver­moe­de­lijke res­ten van de zoge­he­ten Stads­school, die rond 1400 gebouwd moet zijn.

10 decem­ber 2003
De Tele­graaf

Reacties zijn gesloten.