Kijkje in het verleden

 

GORINCHEM – Nieuws­gie­rig mel­den de eer­ste kij­kers zich aan het hek aan de Krijt­straat, maar veel nieuws valt er nog niet te mel­den. De zoek­tocht naar fun­da­men­ten of ande­re her­in­ne­rin­gen aan het veer­tien­de eeuw­se Hof van de Heren van Arkel is pas maan­dag begon­nen. Nog voor de bouw van een V&D‑warenhuis, die start in de eer­ste week van okto­ber, krij­gen arche­o­lo­gen de gele­gen­heid. De kos­ten daar­van val­len hoger uit dan geraamd. De gemeen­te had al 95 dui­zend euro beschik­baar gesteld, maar de gemeen­te­raad wordt om 48 dui­zend euro extra gevraagd.

Op het stad­huis is inmid­dels een spe­ci­a­le nieuws­brief van de arche­o­lo­gie-werk­groep beschikbaar.

Lees ook

Reacties zijn gesloten.