Archeologisch onderzoek Krijtstraat

 

Het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Krijt­straat heeft al diver­se vond­sten opge­le­verd. Vori­ge week wer­den de res­tan­ten van het huis van Jan van Arkel bloot­ge­legd. Tegen­over de Gro­te Toren is een lan­ge muur opge­gra­ven die dateert uit de veer­tien­de eeuw.

Naast de res­tan­ten van de muren zijn enke­le beer­put­ten gevon­den, waar­in glas­scher­ven, bot­jes en pot­scher­ven zijn aan­ge­trof­fen. Ver­der werd onder een 19e eeuws straat­je een mes­sing koker­tje gevon­den met een opge­rold papier­tje. Met behulp van een res­tau­ra­teur zal wor­den gepro­beerd het rol­le­tje papier te ont­vou­wen en te onder­zoe­ken of het een bood­schap bevat.

10 sep­tem­ber 2002
De Stad Gorinchem

Lees ook

Reacties zijn gesloten.