Archeologisch onderzoek Krijtstraat

Het arche­o­lo­gisch onder­zoek aan de Krijt­straat heeft al diverse vond­sten opge­le­verd. Vorige week wer­den de res­tan­ten van het huis van Jan van Arkel bloot­ge­legd. Tegen­over de Grote Toren is een lange muur opge­gra­ven die dateert uit de veer­tiende eeuw.

Naast de res­tan­ten van de muren zijn enkele beer­put­ten gevon­den, waarin glas­scher­ven, bot­jes en pot­scher­ven zijn aan­ge­trof­fen. Ver­der werd onder een 19e eeuws straatje een mes­sing koker­tje gevon­den met een opge­rold papier­tje. Met behulp van een res­tau­ra­teur zal wor­den gepro­beerd het rol­le­tje papier te ont­vou­wen en te onder­zoe­ken of het een bood­schap bevat.

10 sep­tem­ber 2002
De Stad Gorinchem

Reacties zijn gesloten.