Archeologen vinden 15e eeuwse ‘balpennen”

GORINCHEM – ‘Saepe stilum vertas’, deze woorden zullen regelmatig te horen zijn geweest in de lokalen van de Latijnse School aan de Scoelsteghe in Gorinchem. Dàt de leerlingen – alleen jongens, want meisjes zaten niet in de schoolbanken – hun schrijfstift (stilum) regelmatig keerden om correcties te maken, staat inmiddels wel vast. De werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem vond op de toekomstige bouwlocatie voor V&D vijf ijzeren stiften.

“Alle vijf vrijwel tegelijk, dit bevestigt het beeld dat we al hadden”, zegt amateur-archeoloog Martin Veen. “De huidige Knipsteeg stond in de vijftiende eeuw te boek als ‘Schoolsteeg’, een naam die verwees naar de Latijnse school die daaar gevestigd was. Het leuke is dat de stiften in vrijwel perfecte staat zijn, op wat roest na.”

De vrijwilligers van de Werkgroep en stadsarcheoloog Pieter Floore begonnen maandag met hun speurtocht naar het ‘Hof van de Heeren van Arkel’. De woning met opstallen en tuin van het machtige geslacht zou in de veertiende eeuw in dE Gorcumse binnenstad hebben gestaan. Tekeningen en schilderijen ervan zijn er niet. De zoektocht is volledig gebaseerd op verwijzingen naar het ‘hof’in de archieven.

Al kort na de eerste graafwerkzaamheden stuitten de onderzoekers op een vijftiende eeuwse laag. “Niet onverwacht, want dit deel van de stad iS in de eeuwen erna maar minimaal opgehoogd.” De schrijfstiften zijn niet de enige vondsten die de archeologen deden. In hun tijdelijk onderkomen, de voormalige brandweerkazerne bij het Kazerneplein, staan inmiddels enkele kratjes. Hierin zitten plastiC zakjes met scherfjes, stukjes hout en metaal. Alles wordt later door vrijwilligers geconserveerd.

Het werk trekt de nodige beLangstelling, want de opgraaflocatie ligt pal naast het hek aan de Krijtstraat. “Er staan vrijwel de hele dag door mensen te kijken hoe we aan het werk zijn. En dan komen natuurlijk de vragen en de opmerkingen”, zegt Veen. “Of we al goud gevonden hebben? Die opmerking heb ik deze eerste week al diverse keren voorbij horen komen. En eerlijk gezegd zal ik het nog wel vaker horen. We hebben immers zeven weken de tijd.

Anja Broeken
De Dordtenaar
17 augustus 2002

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.