Archeologen aan de slag

Sinds enige tijd bestaat er een bijzondere doorkijk vanaf de Groenmarkt naar het Kazerneplein. Een doorkijk die van tijdelijke aard is, want in het najaar zullen op deze plaats de bouwwerkzaamheden starten voor een nieuw V&D-filiaal. Maar voor het zover is wordt er eerst een archeologisch  onderzoek uitgevoerd op het ontstane terrein aan de Krijtstraat en de Struisvogelstraat.

Een werkgroep van Gorcumse amateur-archeologen onder leiding van de stadsarcheoloog Pieter Floore, bijgestaan door het bedrijf Baac uit Den Bosch is 12 augustus begonnen en krijgt zeven weken de tijd voor de opgravingen.

Anno 2002 is een gemeente verplicht een professionele dienst in te schakelen bij opgravingen. Daarnaast dient er ook altijd archeologisch onderzoek verricht te worden bij bouwprojecten die meer dan een meter de diepte ingaan. Deze strakkere regelgeving dwingt overheden zorgvuldiger om te gaan met het ondergrondse erfgoed. En het kan een hele spannende klus gaan worden. Volgens archiefmateriaal zou op de plaats aan de Kruisstraat namelijk wel eens het Hof van de Heren van Arkel gevestigd kunnen zijn. Als hiervan resten worden gevonden kan dat veel licht werpen op  het ontstaan van de stad Gorinchem.

In de dertiende eeuw waren de Heren van Arkel hier de baas. Naast een enorme burcht gelegen tussen de stad en de rivier, bezaten de Heren ook een hof in de binnenstad. Dit hof moet hebben bestaan uit een woning met opstallen en een tuin.

Mocht het zo zijn dat er geen restanten van een hof worden gevonden, dan is de kans in elk geval groot dat er delen van de voorloper van het Gorcums Gymnasium worden blootgelegd. Uit archieven blijkt namelijk dat op dezelfde plek in de vijftiende eeuw de Latijnse School zou hebben gestaan. De Knipsteeg heette in die tijd ‘Scoelsteghe‘ oftewel Schoolsteeg.

Een eerste vondst is al gedaan. Tijdens een voorverkenning van het terrein deed amateur-archeoloog Ton Wijkamp de eerste interessante ontdekking: een tinnen pelgrimsinsigne uit de vijftiende of begin zestiende eeuw met het randschrift ‘Ave Maria’.

Een souvenir wat door bedevaartgangers als bewijs van hun tocht werd meegenomen. Over zeven weken zullen we weten welke schatten er nog meer zijn blootgelegd.

13-08-2002 De Stad Gorinchem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.