Rosmolen uit de 15de eeuw gevonden

GORIN­CHEM – Arche­o­lo­gen van Hol­lan­dia en vrij­wil­li­gers van de Werk­groep Arche­o­lo­gie heb­ben gis­te­ren op de hoek van de Arkel­straat in de Gor­cumse bin­nen­stad res­tan­ten van een ros­mo­len bloot­ge­legd. De Ros­mo­len­steeg, die aan de onder­zoek­plaats grenst, dankt er zijn naam aan. 

Rosmolen uit de 15de eeuw gevonden, delen van de houten constructie

Delen van de hou­ten con­struc­tie van een rosmolen

Arche­o­loog Tim Hoog­en­dijk : “Op zo’n twee meter onder het straat­ni­veau heb­ben we onder meer een deel van een hou­ten rad gevon­den. Op het punt waar de as van het draai­me­cha­niek heeft geze­ten, trof­fen we frag­men­ten van een maal­steen aan.” Hij ver­moedt dat de frag­men­ten vijf­tiende-eeuws zijn.

Anja Broe­ken
AD Rivierenland
10 novem­ber 2011

Reacties zijn gesloten.