Rosmolen uit de 15de eeuw gevonden

GORINCHEM – Archeologen van Hollandia en vrij­wil­li­gers van de Werkgroep Archeologie heb­ben gis­te­ren op de hoek van de Arkelstraat in de Gorcumse bin­nen­stad res­tan­ten van een ros­mo­len bloot­ge­legd. De Rosmolensteeg, die aan de onder­zoek­plaats grenst, dankt er zijn naam aan. 

Rosmolen uit de 15de eeuw gevonden, delen van de houten constructie

Delen van de hou­ten con­struc­tie van een rosmolen

Archeoloog Tim Hoogendijk : “Op zo’n twee meter onder het straat­ni­veau heb­ben we onder meer een deel van een hou­ten rad gevon­den. Op het punt waar de as van het draai­me­cha­niek heeft geze­ten, trof­fen we frag­men­ten van een maal­steen aan.” Hij ver­moedt dat de frag­men­ten vijftiende-​eeuws zijn.

Anja Broeken
AD Rivierenland
10 novem­ber 2011

Lees ook

Reacties zijn gesloten.