Kloostermoppen in bouwput Bluebandhuis

GORINCHEM – ‘Pok!’ Tim Hoogendijk van Hollandia archeologen draait zich abrupt om naar zijn collega. ‘Pok, Pok.’klinkt het nogmaals. Het is duidelijk onder de kleilaag van de bouwput van het Bluebandhuis aan de Arkelstraat in Gorinchem ligt iets. Wat dat zal later blijken. Grote kans dat het resten van middeleeuwse bewoning zijn. In de vijf dagen dat de archeologen van Hollandia en de vrijwilligers van de Gorcumse werkgroep archeologie aan het graven zijn is er namelijk al veel materiaal uit de vijftiende, veertiende en zelfs dertiende eeuw gevonden.

“We hadden dit eigenlijk niet verwacht. Toen we hier begonnen met de opgravingen dachten we vooral materiaal uit de 17e en 18e eeuw te vinden. Dit materiaal vonden we juist niet. Daarentegen vonden we veel interessantere zaken. Stenen en houtwerk uit de veertiende eeuw en ouder. Materiaal uit de tijd dat Gorinchem is ontstaan. Dat komt niet vaak voor en bovendien is het materiaal ook nog eens goed bewaard gebleven.” legt Tim Hoogendijk uit.

Zo werden er bijvoorbeeld zogenoemde kloostermoppen aangetroffen. Een typisch middeleeuwse baksteen uit de veertiende eeuw. Op een dieper niveau troffen de archeologen sloffen aan. In dit geval houten fundering. En vier meter onder straatniveau werd zelfs een greppel gevonden met resten uit de 13e eeuw.
De archeologen verwachten nog een week nodig te hebben om een goed beeld te hebben van wat er allemaal in de grond zit. Dan wordt de bouwput weer dichtgegooid en kan er begonnen worden met de bouw van het nieuwe Bluebandhuis.

05-11-2011
De Stad Gorinchem

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.