Archeologisch onder­zoek bij Grote Toren

GORINCHEM – Tijdens de werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de gro­te Toren werd in janu­a­ri een gro­te hoe­veel­heid men­se­lij­ke bot­ten aan­ge­trof­fen. In de week van 19 tot 23 mei zal er arche­o­lo­gisch onder­zoek plaats­vin­den of er nog meer men­se­lij­ke res­ten lig­gen. De gemeen­te hield al reke­ning met het feit dat er wel eens bot­ten zou­den kun­nen lig­gen en daar­om was er in janu­a­ri al een arche­o­loog aan­we­zig. De hoe­veel­heid bot­ten was ech­ter gro­ter dan ver­wacht en daar­om zijn de werk­zaam­he­den nu gestaakt.

Archeologisch onderzoek Achter de Kerk, Gorinchem

Archeologisch onder­zoek Achter de Kerk, Gorinchem

De Stad Gorinchem
6 mei 2008

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.