Archeologisch onderzoek bij Grote Toren

 

GORINCHEM – Tij­dens de werk­zaam­he­den voor de blus­in­stal­la­tie van de Gro­te Toren ont­dek­te men in janu­a­ri een gro­te hoe­veel­heid men­se­lij­ke bot­ten. In de week van 19 tot 23 mei start Hol­lan­dia Arche­o­lo­gen een nader arche­o­lo­gisch onder­zoek bij de Gro­te Toren om te zien of er nog meer men­se­lij­ke res­ten lig­gen. De gemeen­te hield voor­af al reke­ning met het feit dat er wel eens bot­ten zou­den kun­nen lig­gen en daar­om was er in janu­a­ri al een arche­o­loog aan­we­zig. De hoe­veel­heid bot­ten was ech­ter gro­ter dan ver­wacht en daar­om zijn de werk­zaam­he­den nu gestaakt.

Archeologisch onderzoek bij Grote Toren Gorinchem

Arche­o­lo­gisch onder­zoek bij Gro­te Toren

De Stad Gorinchem
6 mei 2008

Lees ook

Reacties zijn gesloten.