Archeoloog houdt lezing over resultaat opgravingen

GORINCHEM – Archeoloog drs. P.M. Floore brengt maandag 18 november verslag uit van de opgravingen aan de Blijenhoek die onder zijn leiding werden uitgevoerd in mei van dit jaar. Floore, verbonden aan het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam, licht zijn verhaal met dia’s toe in De Heul aan de Nieuwe Hoven. De lezing , georganiseerd door historische vereniging Oud-Gorcum, begint om 20.00 uur.

Op de Blijenhoek werd drie weken gewerkt aan de opgravingen. Floore werd door de gemeente ingehuurd om de opgravingen te begeleiden. Tijdens de lezing wordt ook kort  ingegaan op de vondst van de resten van het kasteel van de heren van Arkel. Op de Blijenhoek stonden vanaf de late Middeleeuwen tot en met de jaren zestig van deze eeuw huizen waar weinig over bekend was. De opgraving bracht een grote hoeveelheid aardewerk en gebruiksvoorwerpen aan het licht die door de bewoners in de loop der eeuwen in afvalputten  achter het huis werden gedeponeerd. Zo ontstond een goed beeld van het ontstaan van de stad Gorinchem onder de bescherming van de Van Arkels. Zeker in de zestiende en zeventiende eeuw moeten de bewoners van de Blijenhoek in zeer goeden doen geweest zijn, want dat tonen de vondsten van dure glazen voorwerpen en aardewerk duidelijk aan. De huizen waren vergelijkbaar met de grootste huizen uit de Gasthuisstraat. Later in de achttiende en negentiende eeuw verarmde de buurt aanzienlijk. In augustus werd door een amateurarcheoloog uit Gorinchem een deel van het kasteel van Van Arkel aan de Dalemsedijk teuggevonden. Een kort onderzoek toonde aan dat het kasteel van grote omvang moet zijn geweest en mogelijk een van de grootste Middeleeuwse kastelen van Nederland was. De resten van dit belangrijke kasteel zijn nu afgedekt om ze voor het nageslacht zo goed mogelijk te bewaren. Op dit moment zijn enige vondsten uit het  kasteel in het stadhuis tentoongesteld. De lezing van Floore gaat in op de relatie tussen het kasteel, de Van Arkels en het ontstaan van de stad.

13 november 1996
Gorcumse Courant

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.