Opgraving Gorinchem in Streekmagazine

 

GORINCHEM – In het actu­a­li­tei­ten­pro­gram­ma Streek­ma­ga­zi­ne van Radio Gies­sen­lan­den en de Rano wordt zater­dag 13 sep­tem­ber aan­dacht besteed aan de arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen bij het Kazer­ne­plein. De opgra­vin­gen gaan voor­af aan de bouw van een groot aan­tal win­kels en appar­te­men­ten, die op dit plein zijn gepland. De redac­tie van Streek­ma­ga­zi­ne gaat ook uit­ge­breid in op de Monu­men­ten­dag. Het pro­gram­ma Streek­ma­ga­zi­ne duurt van 11 tot 14 uur en is te ont­van­gen op de kabel­fre­quen­tie 102.0 en via de ether op 106.3 FM.

10 sep­tem­ber 1997
Gor­cum­se Courant

Lees ook

Reacties zijn gesloten.