Boomwortels geven 18e eeuws aardewerk bloot

GORIN­CHEM — De wor­tels van een boom bezorg­den arche­o­loog Pie­ter Floore en de vrij­wil­li­gers die op zoek zijn naar de res­ten van Huis Paf­fen­rode gis­te­ren de ver­ras­sing van de dag. Tus­sen de kron­ke­lige uit­steek­sels ont­dek­ten ze een grote hoe­veel­heid acht­tiende eeuws vaat­werk. “Het lijkt haast een com­pleet ser­vies. Het bestaat uit rood gegla­zuurd aar­de­werk en zoge­he­ten majo­li­ca­bor­den. Dit blauw­witte ser­vies­goed werd gebruikt als sier­bord, maar ook als eet­bord’, zegt Floore.

In eer­ste instan­tie was niet geheel dui­de­lijk waar de boom pre­cies gestaan had. Een van de vrij­wil­li­gers kon met behulp van de werk­lui die op het ter­rein aan de gang waren, de plaats onge­veer bepa­len. De boom bleek in de buurt van de adju­dants-woning te heb­ben gestaan.

Floore ver­on­der­stelt dat de boom moge­lijk op een beer­put heeft gestaan, waar­door het daarin gestort mate­ri­aal tus­sen de wor­tels ver­zeild is geraakt. “Het aar­de­werk is voor die tijd ove­ri­gens niet heel bij­zon­der. Veel men­sen kon­den zich het ver­oor­lo­ven. In die peri­ode was bij­voor­beeld por­se­lein alleen voor de rij­ken bestemd.” Op het Kazer­ne­plein is gis­te­ren een vlak van twin­tig bij twin­tig meter uit­ge­zet. Dit ter­rein wordt de komende dagen gron­dig onder­zocht. Een deel van de vond­sten zijn ter plekke schoon­ge­maakt en gecon­ser­veerd, zodat ze, indien er in Gorin­chem een ruimte beschik­baar is, al ten­toon­ge­steld kun­nen worden.

De Dord­te­naar
13 augus­tus 1997
door Anja Broeken

Reacties zijn gesloten.