Gorcumers begraven op oude mest- en afvalput

GORINCHEM –  Opgravingen achter het Gorcums Museum wijzen uit dat de oude begraafplaats rond de Grote Kerk groter was dan verwacht. Bij het graven van een kuil voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers pal achter het Gorcums Museum werden skeletten in kisten gevonden.

Gorcumer Ton Wijkamp (58) schuifelt met zijn metaaldetector over de hopen grond die uit de kuil zijn gehaald. De  amateur-archeoloog heeft daar nog geen spectaculaire vondsten gedaan. “Af en toe een muntje of een stukje aardewerk.” Wijkamp is al zo’n dertig jaar actief als amateur-archeoloog. “Ik kocht toen mijn eerste metaaldetector. Ik ging het veld in, op zoek naar munten en oude duiten. In de loop van de tijd gaat je interesse toenemen. Na verloop van tijd word je ook ingeschakeld als ergens gegraven gaat worden.”

Hoogtepunt
Zijn hoogtepunt beleefde Wijkamp in 1996. “Ze waren toen volop met de dijkverzwaring bezig. Aan de voet van de Dalemsedijk vond ik toen oude kloostermoppen. Daar bleken restanten te liggen van het kasteel van de Heren van Arkel van eind dertiende eeuw. Dat was echt een belangrijke opgraving. Er werd een malienkolder gevonden , maar ook kanonskogels en pijlpunten. Mensen die ons hier bezig zien, denken dat hier het belangrijke werk wordt gedaan. Maar na het vinden van materiaal gebeurt het belangrijkste in het archeologisch depot. Daar wordt alles schoongemaakt, worden de stukjes aan elkaar geplakt en zijn er restauraties.”

De profesionele begeleiding van het graafwerk op de Groenmarkt gebeurt door het archeologisch bureau Hollandia. Twee jaar geleden was het bureau ook al betrokken bij het opgraven van skeletten die onder de stenen vloer van de Grote Toren waren gevonden. Later werden ook skeletten gehaald uitde bodem rond de toren.
Archeoloog Tim Hoogendijk van Hollandia: “Het was bekend dat het gebied rond de Grote Toren was gebruikt als begraafplaats. Na 1830 mocht dat niet meer. Het is best verrassend dat die begraafplaats helemaal doorliep tot deze plek bij het Gorcums Museum.”

De skeletten van de afgelopen dagen zijn gevonden in drie grafkuilen, waarin in drie tot vier lagen was begraven. Hoogendijk: “De graven lagen in een voormalige mest- en afvalkuil. Dat waren meters diepe kuilen langs de ringwalburcht die dateren uit de 15de eeuw. Uit die periode hebben we in deze kuil ook stukken aardewerk gevonden. Het gaat vermoedelijk om handgebakken drinkgerei als kannen en bekers, vervaardigd in Siegburg. We vinden ook wel stukken metaal, zoals een stijgbeugel van een paardentuig.” Hoogendijk: “Ze lagen onder een betonnen bak van de weegbrug, die daar in 1921 is geplaatst. In de Middeleeuwen was daar ook een waag. Die werd gebruikt om goederen voor de handel te wegen om discussies te voorkomen. In de kuil hebben we ook afvoergoten en waterputten gevonden uit de tijd van de bouw van het 14de eeuwse stadhuis. Dat is wel een interessante vondst.”

27-4-2010
AD Rivierenland
door Kees Tanis

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.