Vondst uit middeleeuwen

Archeologen hebben in de Gorcumse binnenstad sporen aangetroffen van houten bebouwing uit de 14e eeuw. “Dit is vrij uitzonderlijk”, zegt Tim Hoogendijk van Hollandia Archeologen uit Zaandijk.

De vondst van een houten funderingsbalk op de onderzoekslocatie op de hoek van de Arkelstraat en de Rosmolensteeg is extra bijzonder, omdat deze zelden worden aangetroffen in Gorinchem. Een keer eerder in 2002 bij opgravingen in de Krijststraat op de plek waar nu de V&D staat, vonden archeologen een impsoante houten funderingsbalk.

De “slof” zoals zo´n balk ook wordt genoemd, lag vrij dicht aan de oppervlakte. we zaten hier al heel snel in grondlagen uit de 13de en 14de eeuw”, zegt archeoloog Hoogendijk. “sporen van latere tijd, met name uit de 17de en 18de eeuw, zijn er nauwelijks. Die zijn zeer waarschijnlijk tijdens het bebouwen van het perceel afgegraven en verdwenen.

Jaarringen 
Hoogendijk is blij met de vondst van de funderingsbalk. Niet alleen de houtsoort kan licht werpen op een stuk Gorcumse stadsgeschiedenis. De jaarringen in het hout zijn een prima hulpmiddel om de vondst te dateren. Bovendien geeft het de onderzoekers aanvullende informatie over de vraag waar Gorcummers in de veertiende eeuw exact woonden. Halverwegen de 14de eeuw kreeg Gorinchem namelijk zijn stadswallen en poorten, een infrastructuur die vandaag de dag nog grotendeels intact is.

Van de rosmolen, waaraan de steeg zijn naam dankt hebben Hoogendijk, zijn collega´s en de vrijwilligers van de Werkgroep Archeologie nog geen sporen gevonden. Een rosmolen is een door een paard aangedreven maalinstallatie.

Bij archeologisch onderzoek in 2005 werden de eerste en tot nog toe enige sporen van een rosmolen aangetroffen. “Ik vraag me af of we ze zullen vinden. Het is namelijk niet duidelijk waar de molen heeft gestaan”, zegt Hoogendijk.

De archeoloog houdt nog hoop, want het perceel waar tot vorig jaar het Bluebandhuis stond, is pas voor de helft in kaart gebracht. de archeologen en vrijwilligers hebben tot volgende week vrijdag om het gehele terrein in kaart te brengen.

De eerste onderzoeksweek heeft bovendien enkele leuke voorwerpen opgeleverd. Uit de vette klei kwam onder meer een vrijwel onbeschadigde waterkan van grijsbakkend aardewerk tevoorschijn. Bij andere opgravingen in de stad kwamen ook vergelijkbare kannen tevoorschijn. Ook is er, ter hoogte van de Arkelstraat, een kleine dolk gevonden.

Anja Broeken
AD Rivierenland
05-11-2011

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.