Botresten gevonden bij Grote Toren Gorinchem

Botresten gevonden bij Grote Toren Gorinchem

Beluis­ter rap­por­tage RTV Rijnmond

Tij­dens graaf­werk­zaam­he­den naast de Grote Toren in Gorin­chem zijn men­se­lijke bot­res­ten gevon­den. Het gaat om bot­ten die afkom­stig zijn van een begraaf­plaats aan de Groen­markt die 200 jaar gele­den is gesloten.

Hoe oud de bot­ten zijn, wordt nog uit­ge­zocht. Het werk in Gorin­chem ligt stil na de vondst. De gemeente werkt aan een draai­boek voor het geval er bij de graaf­werk­zaam­he­den nog meer men­se­lijke res­ten wor­den gevonden.

Het is de tweede vondst van men­se­lijke bot­ten deze week. In Dord­recht wer­den onder een school­plein de res­ten van twee of drie men­sen opge­gra­ven. Dat bleek een arche­o­lo­gi­sche vondst te zijn.

18-01-2008
RTV Rijn­mond

Reacties zijn gesloten.