Urinaal

Een uri­naal (pis­glas) werd gevuld met urine van de zieke en in een mandje mee­ge­no­men naar de arts, die ver­vol­gens op basis van uro­sco­pie (het pis­kij­ken) zijn dia­gnose stelde. Uro­sco­pie was alles­be­halve een­vou­dig. Gelet moest wor­den op kleur, con­sis­ten­tie, geur en bezink­sel. Er wer­den wel twin­tig kleur­scha­ke­rin­gen onderscheiden.

Een arts onderzoekt urine, naar David Teniers de Jonge (1610-1690), Wellcome Library

Een arts onder­zoekt urine, naar David Teniers de Jonge (1610−1690), Wel­l­come Library