Resten kasteel heren van Arkel blijven bewaard

GORIN­CHEM – De res­ten van het kas­teel van de heren van Arkel, aan de bui­ten­kant van de Dalem­se­dijk, blij­ven bewaard voor het publiek. De gemeente en het pol­der­dis­trict Tie­ler- en Culem­bor­ger­waar­den zijn over­een­ge­ko­men dat de res­ten van de muren met klei wor­den opge­hoogd. Het plas-dras gebied dat om de res­ten wordt aan­ge­legd, laat zo de con­tou­ren van het kas­teel vrij. De gemeente is van plan een bord met uit­leg bij de plaats te zetten.

Muurresten kasteel heren van Arkel in het Wijdschild ten oosten van Gorinchem

Teke­ning spo­ren 1996 en de vond­sten uit 1815 (oranje)

Reacties zijn gesloten.