Restanten te bezichtigen tijdens Open Monumentendag

GORINCHEM – Tijdens Open Monumentendag, zaterdag 14 september, zal het mogelijk zijn om de restanten van het `kasteel` vlak bij de molen De Hoop en de Dalemsedijk te bezichtigrn. De restanten zijn ontdekt tijdens werkzaamheden voor de dijkverzwaring van de Dalemsedijk.

Deze ontdekking werpt een nieuw licht op de juiste plaats en de grootte van het kasteel. Het onderzoek werd de afgelopen weken verricht door de werkgroep Archeologie van de gemeente Gorinchem. In 1977 zijn namelijk aan de andere kant van de Dalemsedijk tijdens werkzaamheden voor de bouw van een ondergrondse garage ook restanten van een kasteel gevonden, zodat het kasteel veel groter is dan aanvankelijk  gedacht werd. Hoe groot de burcht in werkelijkheid is geweest is moeilijk na te gaan, want uit die tijd zijn er geen kaarten. Voorlopig denkt men dat de hoofdburcht aan de binnenkant van de Dalemsedijk heeft gelegen en dat de voorburcht tusssen de rivier en de huidige dijk stond. De burcht van de Heren van Arkel is waarschijnlijk gebouwd tussen 1267 en 1290 door de familie Van Arkel, die destijds ook de baas was over Gorinchem. Deze burcht was eigendom van Jan van Arkel, leenheer van het Land van Arkel in die dagen, het land tussen de Lek en de Merwede. Het land van Arkel lag ingeklemd tussen de hertogdommen Brabant en Gelre, het Sticht Utrecht en het graafschap Holland.

Trouw verschuldigd De ambitieuze Jan van Arkel was trouw verschuldigd aan de graaf van Holland. In 1412, na de Arkelse Oorlog, werd het kasteel afgebroken op bevel van Willem van Beieren, de toenmalige graaf van Holland, die op 24 augustus 1412 in Gorinchem tot landsheer was gehuldigd. Na zijn inhuldiging liet Willem direct de burcht van zijn gehate vijand afbreken. Het land van Arkel was vanaf dat moment Hollands bezit. Met de sloop van de burcht ging een hoop kennis over deze roerige tijden voor het nageslacht verloren.

De restanten van het kasteel zullen zaterdag 14 september gemarkeerd worden met palen en dergelijke, zodat de contouren goed herkenbaar zijn. Een goed zicht op de afgravingen krijgt u vanaf de molen De Hoop aan de Dalemwal, waar om 14.00 en 16.00 uur een mondelinge toelichting gegeven zal worden.

10 september 1996
Kompas Aktief 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.